จากการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของจังหวัดชุมพรมาระยะหนึ่ง พบว่า คุณกิจ ยังนำเสนอ ขุมความรู้น้อยไปหน่อย น่าจะมีอะไรเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง ทีมงาน KM จังหวัด จึงได้คิดพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาชิ้นหนึ่ง เรียกว่า ใบความรู้ KM เกษตรชุมพร โดยมุ่งหวัง ให้คุณกิจได้ นำความรู้ปฏิบัติ จากการปฏิบัติงาน ได้บันทึก และจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลของหน่วยงานหรือบันทึกลงใน Blog เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นในชุมชน KM เกษตรชุมพร โดยมีสาระตามที่เห็นข้างล่างนี้ เครื่องมือนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีกับคุณกิจหลายๆท่าน

         

          หากท่านยังไม่มี Blog เป็นของตนเองนำไว้ใน Blog ของชุมชนของท่านก็ได้ หวังว่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับท่าน