ข้าราฃการดีเด่นของสถาบันบำราศนราดูร

ข้าราชการดีเด่น

วันนี้ดิฉันขอนำข้าราชการดีเด่นของสถาบันมาให้นึกถึงคุณความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติ     และทางราชการได้ยกย่องคุณความดีของท่าน       ในปีนี้คุณจันทราได้รับการคัดเลือกจากทางราชการให้เป็นข้าราชการดีเด่น     ดิฉันขอแสดงความยินดีและต้องบันทึกไว้ว่ากว่ามอมจะยอมให้เสนอก็ต้องมาอ้อนวอนกันทั้งจากหมอศิริวรรณและผ.อ.ค่ะ  

  รายชื่อข้าราชการดีเด่นของสถาบันบำราศนราดูร

ปี พ.ศ.2532  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.)

          นางพรศิริ  เรือนสว่าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มการพยาบาล รับราชการครั้งแรก 16 กันยายน 2523 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ปี พ.ศ.2536  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.)

          นางพุทธิพร ลิมปนดุษฎี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มการพยาบาล รับราชการครั้งแรก 21 เมษายน 2529 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

ปี พ.ศ.2537  แพทย์ดีเด่นมูลนิธิธารน้ำใจ 

          นายแพทย์สมสิทธิ์  ตันสุภสวัสดิกุล  ตำแหน่งนายแพทย์ 9 งานอายุรกรม สถาบันบำราศนราดูร รับราชการครั้งแรก 1 เมษายน 2517 วุฒิการศึกษา วุฒิบัติ สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ปี พ.ศ.2537  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.)  (ลูกจ้างประจำ) 

          นางละม้าย  เจริญลาภ  (เกษียณอายุราชการแล้ว)

 

ปี พ.ศ.2538  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.)  (ลูกจ้างประจำ)    

          นางวิไลรัตน์  เกตุกราย ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ งานจุลชีววิทยา  รับราชการครั้งแรก 1 ตุลาคม 2513 วุฒิการศึกษา ม.6 โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา

 

ปี พ.ศ.2539  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.)   

          นายชาญ  กองวิสัยสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 6 งานจุลชีววิทยา  รับราชการครั้งแรก 16 พฤษภาคม 2534 วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ปี พ.ศ.2543  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.)   

          แพทย์หญิงรุจนี  สุนทรขจิต  ตำแหน่ง นายแพทย์ 9 งานกุมารเวชกรรม รับราชการครั้งแรก 1 เมษายน 2523 วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

 

ปี พ.ศ.2544  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.)   

          นายแพทย์เรืองศักดิ์  เรืองวีรยุทธ  (เกษียณอายุราชการแล้ว)

 

ปี พ.ศ.2548  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ก.พ.)   

          นางจันทรา  เมธาวัธน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 8 งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ รับราชการครั้งแรก 1 ตุลาคม 2519 วุฒิการศึกษา พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

คำสำคัญ (Tags)#ข้าราชการดีเด่น

หมายเลขบันทึก: 40745, เขียน: 25 Jul 2006 @ 09:57 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ยินดีด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณท่าน ผอ., คุณหมอศิริวรรณ และกลุ่มงานเภสัชกรรม rx มากๆ นะคะ เป็นรางวัลที่เหนือความคาดหวังตามที่บันทึกไว้ใน   http://gotoknow.org/blog/biisoha/38082 จริงๆ ค่ะ