รายงานการประชุมนักวิจัยPARอาหารปลอดภัยครั้งที่ 5 (รายงานภาพกิจกรรมสดๆ)

รายงานบรรยากาศสดครับ

     การประชุมนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของทีมงานจังหวัดกำแพงเพชร วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5  มีนักส่งเสริมมาร่วมบางตาเพราะมีมีกิจกรรมในวันนี้ที่เกี่ยวกับการประชุมหลายกิจกรรม

  • เริ่มกระบวนการประชุมประมาณ 9.30 น.

                               

 

  • ขณะนี้คุณสายัณห์ ปิกวงค์กำลังทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา และคุณศิริวรรณ หวังดีกำลังทำหน้าที่จับประเด็นและบันทึก

                                

            คอยติดตามผลการประชุมความก้าวหน้าฯ ต่อไปนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)