ดีมากๆ เลย ... ใช้กับการพิมพ์เลขไทย ได้เลยค่ะ

วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย 

{download Normal.zip , Normal2007.zip}   [2 พ.ย.53]