มาร้าย ไปดี

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เราจะต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอน

เจริญพร  สมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน

              คนเราที่เกิดมาในโลกนี้  จะเลือกเกิดเองตามใจชอบไม่ได้  ฉะนั้น จึงมีคนเกิดในตระกูลสูง อุดมด้วยโภคสมบัติ  และก็มีคนที่เกิดมาในตระกูลยากจนลำบากทุกอย่าง   ทั้งนี้  ย่อมแล้วแต่กฎแห่งกรรม จะบันดาลให้เรามาเกิด  ไม่มีใครเลือกได้ตามใจปรารถนา   อยู่ที่บุญบารมี  ที่เราได้สร้างสมเอาไว้

              สิ่งใดที่เรา ได้กระทำไว้ ทั้งเรื่องดีและไม่ดี  เราจะต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอน  หลีกเลี่ยงไม่พ้น   ไม่ว่าจะเป็นในชาติปัจจุบันหรือชาติหน้าต่อไป  สิ่งเหล่านี้  ย่อมเป็นเงา ติดตามตัวเราไปทุกแห่งหน  คอยโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนแก่ตัวเรา  อย่างไม่ลำเอียง  ไม่ว่าผู้นั้น จะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ำ

               คนเรา เมื่อได้เจริญวัยแล้ว  ย่อมจะมีปัญหาชีวิตให้แก้ไข  ทั้งเรื่องยากบ้าง ง่ายบ้าง   แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคน  

               เมื่อยังมีความรู้สึก  ความพอใจ  ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส   สัมผัส  ยังมี ความโลภ โกรธ  หลง  ก็ย่อมวนเวียน เป็นวัฏฏะ  ตายแล้วเกิด  เกิดแล้วตาย  ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า  ที่ทรงรู้เห็นจริง  ตามธรรมชาติ  เกิด  ดับ  ไม่รู้สิ้นสุด

                เมื่อเรารู้แล้วว่า  เกิดมาต้องได้รับความทุกข์ ด้วยกันทุกคน  แล้วทำไมเรา ไม่ทำจิตใจให้มีความเมตตา เห็นใจ เพื่อนร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน  ในเมื่อเรามีโอกาส สามารถช่วยได้  โดยไม่ทำให้เราต้องลำบากเดือดร้อน   แต่อย่า ทำบุญได้บาป  ด้วยการไปกู้ยืมเขามา ทำบุญ ทำทาน เพราะจะได้ทุกข์  แทนที่จะได้สุข

               ฉะนั้น ผู้ที่เกิดมาดี  ควรสร้างคุณงามความดีไว้  ส่วนผู้ที่เกิดมาไม่ดี  ควรหมั่นสร้างคุณงามความดีไว้เช่นกัน  เมื่อตายจากไปก็ย่อมไปสู่ภพภูมิที่ดี เกิดมาดีในชาติต่อไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือประทีปความเห็น (14)

กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

ครูอ้อย ต้องหมั่นทำดีเจ้าค่ะ อายุมากแล้วด้วย ใช่ไหมเจ้าคะ

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยม ครูอ้อย

ครูอ้อย สร้างความดีให้กับเยาวชนมาตลอดแล้ว

เจริญพร

นมัสการ พระคุณเจ้า พระปลัด

ต้นร้ายปลายดีมีมากมาย

เป็นไปตามกรรมที่ทำสร้าง

ทำบุญสักหาบ ทำบาปสักพายได้ชะล้าง

ทำกุศลสร้างความดีอย่ามีกรรม

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยม วอญ่า-ผู้เฒ่า-

คนสมัยนี้ ทำบาปสักหาบ แต่ ทำบุญสักพาย

เป็นไปตามวัฎฎะ

เจริญพร

กราบนมัสการเจ้าค่ะ

ทุกคนก็อยากมาสว่าง ไปสว่าง

แต่ถ้าไม่มีใครชี้แนะ ก็คงงมทางกันต่อไป

ดังนั้นพระสงฆ์จึงทำหน้าที่สำคัญในการนี้

ต้องขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยม ตันติราพันธ์

บางครั้งผู้ชี้แนะพาเข้าสู่ที่มืด(อวิชชา)ยิ่งไปอีกโยมหมอ

เจริญพร

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

ขอน้อมนำ รับธรรมสู่ใจครับ...สาธุ

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยม อ.นุ

การประพฤติธรรมนำสุขมาให้

เจริญพร โยมอาจารย์

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

เชื่อมั่นในความดีค่ะ

แต่อาจไม่ดีเท่าไหร่..แต่ก็พยายามทำดีที่สุดค่ะ

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

  • ครูอิงเพิ่งกลับจากหาดใหญ่เจ้าค่ะ
  • ไปเฝ้าไข้คุณพ่อวัย 91 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. เป็นต้นมา
  • การเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล ทำให้ได้ประสบการณ์ ในเรื่องของ อนิจจัง สังขารไม่เที่ยง
  • ต้องแวดล้อมไปด้วยคนเจ็บ คนตาย  คนแล้วคนเล่า บางครั้งก็เห็นเขาสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตา
  • แรก ๆ ก็กลัวมากเจ้าค่ะ  ต่อมาก็ชิน ทำใจได้ พยายามนำทางให้พ่อใจสงบด้วยการสวดมนต์ให้พ่อฟัง และชวนพ่อสวดมนต์ค่ะ
  • อ่านบันทึกของพระคุณเจ้าแล้ว ขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ และขอน้อมนำไว้เป็นธรรมะสอนใจ ไว้ย้ำเตือนตัวเองว่า "อย่า อยู่ อย่างกินบุญเก่า" จะหมั่นสร้างความดีโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยม สายธาร

จะให้ดีพร้อมทุกอย่าง มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น

เจริญพร โยมครู

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยม อิงจันทร์

พ่อของโยมครู ท่านมีสุขภาพดีมาก อายุเกือบร้อยปี หาได้ยากทีเดียว

สภาพโรงพยาบาลทุกแห่งจะมีคนป่วยล้น เป็นภาระให้หมอต้องทำงานอย่างหนักมาก

เพราะทุกคนต่างพึ่งหมอ พึ่งโรงพยาบาลทั้งนั้น

เจริญพร โยมครูอิงและพ่อของโยมครูด้วย

กราบนมัสการค่ะ

ไม่ได้มากราบท่านนานแล้ว

มาอ่านบันทึกสาระธรรม ทำให้ตระหนัุกตัวเองว่า ควรยินดีที่ได้เป็นผู้ "มาดี" แล้ว และควรสั่งสม ความดี เพื่อการ "ไปดี" ดี

สาธุค่ะ

กราบสามที

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยม คนไม่มีราก

ตอบคุณโยมช้าไปหน่อย เพราะไฟฟ้าดับตั้งแต่คืน วันที่ 1 และเมื่อวาน(วันที่ 6) ได้มีไฟฟ้าใช้ตามปกติ พร้อมกับ สัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วย

แต่บางท้องที่ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่มาก เพราะต้องทำให้ประชาชนได้รับความสบายก่อน ทุกภาคส่วนจึง ทำงานกัน ทั้งวันทั้งคืน

พายุและฝน มาร้าย และทิ้งความร้ายกาจไว้ให้มนุษย์ได้รู้สำนึกว่า อย่ามาเอาชนะข้าเลยมนุษย์เอ๋ย 

เจริญพร

เจริญพร