เรียนรู้การสร้างบล็อก

เรียนรู้จากการปฏิบัติ
วันนี้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในการเรียนรู้การสร้างบล็อกเพื่อการนำเสนอเรื่องราวที่นักศึกษาสนใจ จึงเกิดบันทึกนี้เพื่อเป็นตัวอย่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km_c&iความเห็น (0)