ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ม.1

การรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   การรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์

เรื่องสารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.วัดมัชฌันติการาม

ผู้วิจัย     นางจรรยา  เรืองประยูร
                การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม  สำนักงานเขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คน  ใช้เวลาในการทดลอง 5  สัปดาห์ รวม 16 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน  คะแนนทีในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
        ผลการวิจัยพบว่า   ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75  คือ  เล่มที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.56/80.74 เล่มที่ 2  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.67/82.59  เล่มที่ 3  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.74/80.37   เล่มที่ 4  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.37/81.48  เล่มที่ 5  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.85/82.22  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  อยู่ในระดับมากที่สุด
 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเผยแพร่ผลงานการสอนวิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

หมายเลขบันทึก: 402815, เขียน: 15 Oct 2010 @ 16:35 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

ton9sax
เขียนเมื่อ 

น่าจะใส่ภาพการทดลองด้วยนะครับ

นางสาวอรพิน โยธี
IP: xxx.10.234.253
เขียนเมื่อ 

เป็นการวิจัยที่น่าสนใจดีค่ะ

สุจารี
IP: xxx.10.234.253
เขียนเมื่อ 

ขอให้ลงชุดกิจกรรมให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ

praew7376
IP: xxx.10.198.105
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกัน *-*

จิรวัฒน์
IP: xxx.10.198.105
เขียนเมื่อ 

ละเอียดมากครับ ขอบคุนนะครับ

ดีมากๆเลยครับ

ชอบจังเลยครับอาจารย์

ได้ความคิดดีๆๆมากเลย

แบ่งออกเป็นเล่มๆนี่ดีมากเลยนะครับ

สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอปรบมือให้เลยครับ

เอาเรื่องอื่นลงไวๆนะครับ อยากใช้เป็นแนวทางการทำผลานของตัวเองบ้าง

น่าสนใจและน่านำไปเป็นแนวทางมากเลยครับ

Lจ๋ง
IP: xxx.168.36.195
เขียนเมื่อ 

ปแกดเ

ไม่กล้าบอก
IP: xxx.108.169.252
เขียนเมื่อ 

มีความคิดดี๊ดี