การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)"

ความหมายของการคิดในเชิงบวก หมายถึง การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเองและเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นด้วย เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม จะสังเกตได้ว่ามีสิ่งที่สับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับในชีวิตของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ข้างล้วนทำให้ตัวเราขาดความสุข เกิดความเครียด แล้วเราจะคิดอย่างไรที่จะทำให้ตัวเราเองมีความสุขเพิ่มขึ้น หรือทำให้ไม่ทุกข์มากขึ้นไปกว่านี้...คือจะทำอย่างไรให้ทุกข์ลดน้อยลง...

เราเคยคิดว่า...ทำไมตัวเราทำงานแทบทุกวัน เรียกว่า ชีวิตนี้มีแต่การทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น...เขาช่างแสนสบาย เหลือเกิน...ไม่เห็นทำงานหนักเหมือนตัวเราเลย...เพียงคิดในลักษณะนี้ เราก็จะเกิดการท้อแท้เพราะเรานำตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น...แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า...ถ้าตัวเราทำงานได้ทุกวัน โดยทำงานหนักกว่าคนอื่น ก็แปลว่า...เรามีความสามารถ...เป็นคนที่มีคุณค่าและการทำงานมาก...ทำงานหนักนี้เองจะช่วยให้เรามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มากกว่าคนอื่น งานที่จะทำให้เกิดผลงานและงานนั้นก็จะช่วยให้เรามีค่าตอบแทนตามมา...คือ มีงานทำมากดีกว่าไม่มีงานทำ...ถ้าหากเราคิดได้เช่นนี้ เราก็จะนำมาจัดระบบงานของตัวเราให้ดีขึ้น...คือ มีงานทำมากก็จริง...เราก็นำมาจัดวางระบบว่า เราจะทำงานไหนก่อนดี งานใดเป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำก่อน งานใดเป็นงานที่จะต้องทำภายหลัง แล้วค่อย ๆ ทำไปทีละงาน ๆ ในที่สุดงานนั้นก็จะสำเร็จทีละงาน จนสำเร็จหมดทุกงาน...เมื่อเราจัดระบบงานได้เช่นนี้ เราก็สามารถไปรับงานเพิ่มขึ้นอีกได้...นี่คือ มุมมองหนึ่งของการคิดเชิงบวก...

ถ้าเมื่อไรเราคิดเชิงบวก...เราจะมีความสุข ชีวิตมีคุณภาพ เพราะว่าถ้ามีสุขภาพจิดดีแล้วก็สามารถมีพลังต่อสู้กับชีวิตได้ดีขึ้น...ซึ่งสิ่งอื่นใดที่มีอยู่หรือได้มา ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตเราที่มีแต่ความสุข...สุขใดเล่าจะเท่ากับความสุขใจ...แม้แต่ถ้าเมื่อใดร่างกายเราเจ็บป่วย...แต่ใจเราสู้...ไม่ท้อแท้...ไม่ถอดใจ...เรามีความสุขใจ...การที่เราเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องเล็ก...เพราะทำให้ตัวเรามีชัยไปเกือบครึ่ง...ดังคำที่แพทย์เคยถามคนไข้ว่า...กำลังใจดีหรือไม่...ถ้ากำลังใจดี ...รักษาโรคด้วยยาประกอบด้วยเดี๋ยวก็หาย...

เราเคยได้ยินคนอื่นเวลาพูดกับตัวเราจะใช้คำพูดไม่สุภาพ...เมื่อเราคิดได้ดังนั้น เราจะไม่พูดโดยใช้คำพูดแบบนั้นเป็นอันขาด เพราะเราทราบว่าคำพูดนั้นไม่ดี ขนาดตัวเราได้ยิน เรายังสรุปว่าเป็นคำพูดที่ไม่ดี ไม่สุภาพ...ไฉนเลยถ้าเราใช้คำพูดแบบนั้นกับคนอื่นแล้ว...เขาจะว่าเป็นคำพูดที่ดีได้ สู้เราได้ยิน ได้รู้ แล้วหยุดไม่ใช้คำพูดแบบนั้นกับคนอื่นก็พอ...การที่จะใช้คำพูดจากที่ไม่ดี ในความคิดของผู้เขียน การจะพูดอะไรออกไปหรือแม้แต่การแสดงสีหน้า แววตา ท่าทาง... บางครั้งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะการที่ตัวเราแสดงกิริยาอะไรออกไป รวมทั้งคำพูดที่ไม่ดี...จะสังเกตได้ว่าคนอื่นก็ไม่ต้องการรับฟัง รับรู้ หรือต้องการเห็น...ถ้ามองในมุมกลับเราก็ไม่ต้องการเห็น รับรู้หรือได้ยินในสิ่งที่ไม่ดี...เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นก่อน...

การคิดในเชิงบวก สิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่โลกมีแง่มุมมากมายให้มอง...แต่อยู่ที่เราจะเลือกมองมุมไหน...โลกใบนี้ มีมุมดี ๆ ให้เรามอง...เราแค่มองให้เห็น...

คนทุกคนมีเหตุผลในการทำสิ่งต่าง ๆ เสมอ

ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้...แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้

สิ่งร้าย ๆ จะมาพร้อมกับสิ่งดี ๆ เสมอ

ความมืดในเวลากลางคืนมีแต่ 12 ชั่วโมงและความสว่างในเวลากลางวันก็มี 12 ชั่วโมงเช่นกัน

หลังฝนตกหนักแล้วฟ้าจะปลอดโปร่ง

ของบางอย่างไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรา

ชีวิตเป็นของเรา

ถนนบางสายไกลหน่อย แต่ก็ยังมีวันถึง

ฝันร้ายเป็นแค่ความฝัน ความจริงก็คือความจริง

อุปสรรคทำให้ชีวิตมีสีสันและความอดทน

ความเจ็บปวดทำให้หัวใจแข็งแกร่ง

ทุก ๆ อย่างมีระยะเวลาของมัน

การร้องไห้ทำให้ดวงตาใสขึ้น

ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา...แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

เมื่อมาถึงจุดที่หนักที่สุดแล้ว...หลังจากนั้นทุกอย่างจะผ่อนคลายลงเรื่อย ๆ

มีไม่มาก...แต่ก็มีพอ

ไม่มีเงิน...แต่ยังมีแรง

ความอ้วนทำให้ให้ใบหน้าอิ่มเอิบ

ความผอมทำให้เสื้อผ้าดูดี

ถ้าวิ่งก็ถึงที่เร็วขึ้น

ถ้าค่อย ๆ เดิน จะไม่เหนื่อย

จากที่กล่าวมาข้างต้น การคิดในเชิงบวกจะคล้าย ๆ กับการใช้หลักของความเป็นจริงเกี่ยวกับการดำรงชีวิต...

สรุป : การคิดเชิงบวกเป็นเรื่องของการมองมุมที่เราไม่เคยมองโดยปกติประจำวัน...โดยมุมที่เรามองนั้นจะเป็นมุมที่จะช่วยให้เราสบายใจขึ้น โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายผลไปยังคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน แล้วก็แผ่ขยายไปยังสังคมและประเทศชาติ...ถ้าทุกคนคิดในเชิงบวกได้ก็จะทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552ความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 

ชอบทุกข้อเลยค่ะ

                     คนทุกคนมีเหตุผลในการทำสิ่งต่าง ๆ เสมอ

                    ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้...แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้

                    สิ่งร้าย ๆ จะมาพร้อมกับสิ่งดี ๆ เสมอ

                    ความมืดในเวลากลางคืนมีแต่  12  ชั่วโมงและความสว่างในเวลากลางวันก็มี  12  ชั่วโมงเช่นกัน

                    หลังฝนตกหนักแล้วฟ้าจะปลอดโปร่ง

                    ของบางอย่างไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรา

                    ชีวิตเป็นของเรา

                    ถนนบางสายไกลหน่อย  แต่ก็ยังมีวันถึง

                    ฝันร้ายเป็นแค่ความฝัน  ความจริงก็คือความจริง

                    อุปสรรคทำให้ชีวิตมีสีสันและความอดทน

                    ความเจ็บปวดทำให้หัวใจแข็งแกร่ง

                    ทุก ๆ อย่างมีระยะเวลาของมัน

                    การร้องไห้ทำให้ดวงตาใสขึ้น

                    ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา...แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

                    เมื่อมาถึงจุดที่หนักที่สุดแล้ว...หลังจากนั้นทุกอย่างจะผ่อนคลายลงเรื่อย ๆ

                    มีไม่มาก...แต่ก็มีพอ

                    ไม่มีเงิน...แต่ยังมีแรง

                    ความอ้วนทำให้ให้ใบหน้าอิ่มเอิบ

                    ความผอมทำให้เสื้อผ้าดูดี

                    ถ้าวิ่งก็ถึงที่เร็วขึ้น

                    ถ้าค่อย ๆ เดิน  จะไม่เหนื่อย

ขอบคุณนะคะอาจารย์

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ครูปู...

Ico32  ถ้าคนเราคิดเชิงบวก น่าจะทำให้สังคมดีมีความมั่นคงขึ้นนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ...ยินดีที่รู้จักค่ะ...

เขียนเมื่อ 

เราต้องไม่ลืมที่จะคิดด้วยว่า องค์ประกอบที่จะทำให้คนมีความคิด บวก หรือ ลบ นั้นมีมากมาย มีเงื่อนไขมีปัจจัยต่างๆ มากมาย

การทำให้คนมีความคิดบวกก็คงต้องกำจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น

เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม คงต้องมีการให้ความรู้แก่คนไทย เกี่ยวกับเรื่อง การสร้างความคิดบวก เช่นเดียวกับการมอมเมาชาวบ้านด้วยละครน้ำเน่าในทีวี หรือ การโฆษณาชวนเชื่อในวิทยุชุมชนหลายๆ สถานี

สังคมไทยเป้นสังคมที่คนที่มีความเห็นต่างไม่ใช่พวก ซึ่งเราจะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราตลอดเวลาที่ผ่านมา มันขัดแย้งกับสภาพที่เรามีคนส่วนใหญ่นับถือศานาพุทธ สิ่งที่เกิดขึ้นมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่เรานับถือ

สังคมเรามีคนที่คิดวิเคราะห์ แยกแยะดี/เลวน้อยลงทุกวัน ถูกมอมเมาด้วยวัตถุ เงินตรา และคนเหล่านั้นไม่ฟังคนที่คิดถูก คิดดี ทำสิ่งดี สิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อบ้านเมือง

ขอพื้นที่สื่อให้มีการเผยแพร่สิ่งดีๆ แทนที่....ที่มีอยู่เต็มไปหมดในปัจจุบันได้ไหม

ขอให้ทุกคนมองที่ประโยชน์โดยรวมของสังคมไทยได้ไหม

ลดอคติที่มีต่อกันได้ไหม

ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กดู ทีวี สื่ออย่าเอาอันธพาลขึ้นจอ ได้ไหม

ฯลฯ

ฯลฯ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณ suan...

ค่ะ เป็นเรื่องที่พูดยาก ถ้าเราจะพูดถึงองค์ประกอบ สิ่งที่อยู่นอกตัวเรา เพราะเป็นการกระทำที่ยาก เช่น ต้องการให้คนเลิกกินเหล้า แต่รัฐขาย...ฯลฯ นี่คือ...ปัจจัยภายนอก...แต่ปัจจัยภายใน คือ ตัวของเราเอง...ถ้าเราเพียงแค่คิด + ทำ ว่าเราจะไม่ ต่อให้สื่อหรือสิ่งอื่นใดมายั่วยุ...เราก็ปฏิเสธ...อย่าไปหลงตามสื่อ สำหรับข่าว เราก็ต้องคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเราเองว่าควรเชื่อหรือไม่...ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองก่อน ถ้าเราทำได้ กระจายไปเรื่อย ๆ ก็จะดีขึ้นเอง...แต่สำหรับสื่อหรือทีวี ก็ไม่เถียง เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นทั้งสิ้น เพราะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น...แต่ถ้าเราคิดและทำตามสิ่งเหล่านั้น ไฉนเลยสังคม บ้านเมืองจะปกติสุขได้...เอาเป็นว่า เริ่มที่ตัวเราก่อนดีไหมค่ะ...เพราะถ้าเราไปสนใจกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ จะเป็นอันว่าเราทำไม่ได้ค่ะ...แต่ตัวเราเองเราสามารถควบคุมได้นี่ค่ะ...และก็สามารถทำได้ ถ้าเราต้องการที่จะทำ...

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านIco64

  •  ขอบคุณมากมายกับความหมาย "คิดบวก"ค่ะ
  •  สุขสันต์วันหยุดนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณยาย...

Ico32 ขอบคุณค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

การคิดทางบวกหรือการมองโลกในแง่ดี  เป็นกุศลจิตค่ะ  ดีกับตัวเราเองและคนรอบข้าง ขึ้นอยู่กัยสถานการณืและวิจารณญาณเฉพาะเหตุการณ์นั้น ๆด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...พี่คิม...

Ico32  ขอบคุณค่ะ...สบายดีนะค่ะ...ค่ะ ในครั้งแรกก็ไม่คิดว่าตนเองจะอยู่ในข่ายของการคิดบวก เพราะนิสัยตนเอง ชอบคิด ชอบทำมากกว่า ...ไม่เคยคิดแม้แต่จะว่าคนอื่น เพราะเข้าใจในความเป็นตัวตนของคนค่ะ...ทุกคนมีเหตุผลของตัวเขาเอง...แล้วเคยคิดอยู่เสมอว่า ทำไมเราไม่เคยมีทุกข์...ถ้าจะมีทุกข์ ก็มีทุกข์แป๊ปเดียวเองนะค่ะ...ทุกวันนี้ อยู่อย่างมีความสุข...แบ่งปันสิ่งใดให้คนอื่นได้ ก็แบ่งค่ะ...คิดเสมอว่าเกิดมาชาตินี้ ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมได้บ้าง...แค่ให้แล้วไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ...แม้แต่ทำงานหนัก...ก็ยิ้มรับ เมื่อทำเสร็จแล้ว มีความสุขมาก ๆ ค่ะ ขอบอก...ไม่รู้ บอกไม่ถูก...มันเป็นความสุขภายในใจค่ะ...คนอื่น ๆ จะเหมือนกันไหมค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมบันทึกที่ดีมีสาระในเชิงบวก

สังคมปัจจุบันทำให้คนเรามองคนในเชิงลบไว้ก่อน  แต่หากเราเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า...หากอยากให้เขาทำกับเราแบบไหน  เราควรทำแบบนั้นกับเขาก่อน

รับรองว่ามุมมองในด้านบวกของเราจะเพิ่มมากขึ้น

แล้วความสบายใจและความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวเรา...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...พี่ krugui...

Ico32  ใช่เลยค่ะ...เราให้เขาก่อน คิดดีกับเขาก่อน...เราจึงจะได้ผลย้อนกลับ...แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราให้แล้ว เขาไม่ให้ตอบ...ก็ไม่เป็นไรค่ะ...ให้อภัย...คิดเสียว่าคนเราจะให้คนอื่นเหมือนตัวเราเองคงไม่ได้...เขาคงมีเหตุผลอะไรสักอย่าง...เพียงแต่เขาไม่สามารถบอกเราได้...แค่นี้ ก็คิดบวกแล้วค่ะ...แต่สุดท้าย...ใจเราไม่ได้คิดลบ...เราก็จะเป็นสุขใจไงค่ะ...ขอบคุณที่แวะมาค่ะ...

เขียนเมื่อ 

หากทุกคนคิดได้แบบนี้คงทำให้สังคมเรามีความสุขอย่างมาก ..ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจของเราเอง ตรงนี้แหละครับ ยากที่ซู้ดดด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ครูจิตอาสา...

Ico32  ค่ะ ขึ้นอยู่ที่ใจเราเองค่ะ...ซึ่งอาจประกอบด้วยพื้นฐานความคิดดั้งเดิมที่ติดตัวเรามา + สภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งรอบตัวเรา) ด้วยนะค่ะ...แต่สิ่งที่สำคัญนั่น คือ ...ใจของเราเองค่ะ...ถ้าใจเราคิดดี คิดบวก...ก็แสดงว่าเราชนะใจตัวเราเอง เราสามารถทำได้...การชนะคนอื่น ๆ ไม่สำคัญเท่ากับเราชนะใจตัวเราเองหรอกค่ะ...ทุกอย่างในโลกไม่สำคัญ เท่ากับเราชนะใจตัวเราเองค่ะ...จะเป็นความภูมิใจและสุขใจที่บอกไม่ถูกเลยละค่ะ...แต่เราต้องฝึกค่ะ ค่อย ๆ ทำไปค่ะ...ไม่มีใครเต็มร้อยมาตั้งแต่เกิดค่ะ...อย่าลืมว่า...มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้นะค่ะ...ยกเว้น!...เราจะไม่ทำจริงไหมค่ะ...(พี่เชื่ออยู่อย่างว่า...มนุษย์เรา สิ่งใดดีจะไม่ค่อยทำ...แต่ถ้าห้ามล่ะเป็นไม่ได้...อยากรู้ อยากเห็นขึ้นมาจริง ๆ ถึงเป็นปัญหาในทุกวันนี้ไงค่ะ...)

-สวัสดีครับอาจารย์...

-วันนี้ฝนตก...อากาศหนาว....ครับ...

-แวะเข้ามาอ่านการคิดเชิงบวก....

-ขอบคุณสำหรับข้อคิดีดี นะครับ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณเพชรน้ำหนึ่ง...Ico48...

  • ใช่ค่ะ พ.ล. ตกมา 2 วันแล้วค่ะ...
  • อากาศเย็นมาก  ค่ะ...ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ...
  • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ...
PM1
IP: xxx.87.211.229
เขียนเมื่อ 

การคิดเชิงบวก ทำให้เราหายเหนื่อย ,พบทางออกของปัญหาต่างๆ ได้ตามความคิดที่เป็นธรรมชาติของมนุนย์

 

อัฐ
IP: xxx.27.183.64
เขียนเมื่อ 

ใส

poo
IP: xxx.29.179.180
เขียนเมื่อ 

ใช่แล้ว ครับ ผ๋ม

หมายเลขบันทึก

401783

เขียน

09 Oct 2010 @ 22:04
()

แก้ไข

03 Apr 2016 @ 14:20
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก