การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)


การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)"

ความหมายของการคิดในเชิงบวก หมายถึง การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเองและเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นด้วย เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม จะสังเกตได้ว่ามีสิ่งที่สับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับในชีวิตของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ข้างล้วนทำให้ตัวเราขาดความสุข เกิดความเครียด แล้วเราจะคิดอย่างไรที่จะทำให้ตัวเราเองมีความสุขเพิ่มขึ้น หรือทำให้ไม่ทุกข์มากขึ้นไปกว่านี้...คือจะทำอย่างไรให้ทุกข์ลดน้อยลง...

เราเคยคิดว่า...ทำไมตัวเราทำงานแทบทุกวัน เรียกว่า ชีวิตนี้มีแต่การทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น...เขาช่างแสนสบาย เหลือเกิน...ไม่เห็นทำงานหนักเหมือนตัวเราเลย...เพียงคิดในลักษณะนี้ เราก็จะเกิดการท้อแท้เพราะเรานำตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น...แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า...ถ้าตัวเราทำงานได้ทุกวัน โดยทำงานหนักกว่าคนอื่น ก็แปลว่า...เรามีความสามารถ...เป็นคนที่มีคุณค่าและการทำงานมาก...ทำงานหนักนี้เองจะช่วยให้เรามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มากกว่าคนอื่น งานที่จะทำให้เกิดผลงานและงานนั้นก็จะช่วยให้เรามีค่าตอบแทนตามมา...คือ มีงานทำมากดีกว่าไม่มีงานทำ...ถ้าหากเราคิดได้เช่นนี้ เราก็จะนำมาจัดระบบงานของตัวเราให้ดีขึ้น...คือ มีงานทำมากก็จริง...เราก็นำมาจัดวางระบบว่า เราจะทำงานไหนก่อนดี งานใดเป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำก่อน งานใดเป็นงานที่จะต้องทำภายหลัง แล้วค่อย ๆ ทำไปทีละงาน ๆ ในที่สุดงานนั้นก็จะสำเร็จทีละงาน จนสำเร็จหมดทุกงาน...เมื่อเราจัดระบบงานได้เช่นนี้ เราก็สามารถไปรับงานเพิ่มขึ้นอีกได้...นี่คือ มุมมองหนึ่งของการคิดเชิงบวก...

ถ้าเมื่อไรเราคิดเชิงบวก...เราจะมีความสุข ชีวิตมีคุณภาพ เพราะว่าถ้ามีสุขภาพจิดดีแล้วก็สามารถมีพลังต่อสู้กับชีวิตได้ดีขึ้น...ซึ่งสิ่งอื่นใดที่มีอยู่หรือได้มา ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตเราที่มีแต่ความสุข...สุขใดเล่าจะเท่ากับความสุขใจ...แม้แต่ถ้าเมื่อใดร่างกายเราเจ็บป่วย...แต่ใจเราสู้...ไม่ท้อแท้...ไม่ถอดใจ...เรามีความสุขใจ...การที่เราเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องเล็ก...เพราะทำให้ตัวเรามีชัยไปเกือบครึ่ง...ดังคำที่แพทย์เคยถามคนไข้ว่า...กำลังใจดีหรือไม่...ถ้ากำลังใจดี ...รักษาโรคด้วยยาประกอบด้วยเดี๋ยวก็หาย...

เราเคยได้ยินคนอื่นเวลาพูดกับตัวเราจะใช้คำพูดไม่สุภาพ...เมื่อเราคิดได้ดังนั้น เราจะไม่พูดโดยใช้คำพูดแบบนั้นเป็นอันขาด เพราะเราทราบว่าคำพูดนั้นไม่ดี ขนาดตัวเราได้ยิน เรายังสรุปว่าเป็นคำพูดที่ไม่ดี ไม่สุภาพ...ไฉนเลยถ้าเราใช้คำพูดแบบนั้นกับคนอื่นแล้ว...เขาจะว่าเป็นคำพูดที่ดีได้ สู้เราได้ยิน ได้รู้ แล้วหยุดไม่ใช้คำพูดแบบนั้นกับคนอื่นก็พอ...การที่จะใช้คำพูดจากที่ไม่ดี ในความคิดของผู้เขียน การจะพูดอะไรออกไปหรือแม้แต่การแสดงสีหน้า แววตา ท่าทาง... บางครั้งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะการที่ตัวเราแสดงกิริยาอะไรออกไป รวมทั้งคำพูดที่ไม่ดี...จะสังเกตได้ว่าคนอื่นก็ไม่ต้องการรับฟัง รับรู้ หรือต้องการเห็น...ถ้ามองในมุมกลับเราก็ไม่ต้องการเห็น รับรู้หรือได้ยินในสิ่งที่ไม่ดี...เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นก่อน...

การคิดในเชิงบวก สิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่โลกมีแง่มุมมากมายให้มอง...แต่อยู่ที่เราจะเลือกมองมุมไหน...โลกใบนี้ มีมุมดี ๆ ให้เรามอง...เราแค่มองให้เห็น...

คนทุกคนมีเหตุผลในการทำสิ่งต่าง ๆ เสมอ

ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้...แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้

สิ่งร้าย ๆ จะมาพร้อมกับสิ่งดี ๆ เสมอ

ความมืดในเวลากลางคืนมีแต่ 12 ชั่วโมงและความสว่างในเวลากลางวันก็มี 12 ชั่วโมงเช่นกัน

หลังฝนตกหนักแล้วฟ้าจะปลอดโปร่ง

ของบางอย่างไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรา

ชีวิตเป็นของเรา

ถนนบางสายไกลหน่อย แต่ก็ยังมีวันถึง

ฝันร้ายเป็นแค่ความฝัน ความจริงก็คือความจริง

อุปสรรคทำให้ชีวิตมีสีสันและความอดทน

ความเจ็บปวดทำให้หัวใจแข็งแกร่ง

ทุก ๆ อย่างมีระยะเวลาของมัน

การร้องไห้ทำให้ดวงตาใสขึ้น

ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา...แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

เมื่อมาถึงจุดที่หนักที่สุดแล้ว...หลังจากนั้นทุกอย่างจะผ่อนคลายลงเรื่อย ๆ

มีไม่มาก...แต่ก็มีพอ

ไม่มีเงิน...แต่ยังมีแรง

ความอ้วนทำให้ให้ใบหน้าอิ่มเอิบ

ความผอมทำให้เสื้อผ้าดูดี

ถ้าวิ่งก็ถึงที่เร็วขึ้น

ถ้าค่อย ๆ เดิน จะไม่เหนื่อย

จากที่กล่าวมาข้างต้น การคิดในเชิงบวกจะคล้าย ๆ กับการใช้หลักของความเป็นจริงเกี่ยวกับการดำรงชีวิต...

สรุป : การคิดเชิงบวกเป็นเรื่องของการมองมุมที่เราไม่เคยมองโดยปกติประจำวัน...โดยมุมที่เรามองนั้นจะเป็นมุมที่จะช่วยให้เราสบายใจขึ้น โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายผลไปยังคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน แล้วก็แผ่ขยายไปยังสังคมและประเทศชาติ...ถ้าทุกคนคิดในเชิงบวกได้ก็จะทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย...

หมายเลขบันทึก: 401783เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2010 22:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2016 14:20 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (17)

ชอบทุกข้อเลยค่ะ

                     คนทุกคนมีเหตุผลในการทำสิ่งต่าง ๆ เสมอ

                    ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้...แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้

                    สิ่งร้าย ๆ จะมาพร้อมกับสิ่งดี ๆ เสมอ

                    ความมืดในเวลากลางคืนมีแต่  12  ชั่วโมงและความสว่างในเวลากลางวันก็มี  12  ชั่วโมงเช่นกัน

                    หลังฝนตกหนักแล้วฟ้าจะปลอดโปร่ง

                    ของบางอย่างไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรา

                    ชีวิตเป็นของเรา

                    ถนนบางสายไกลหน่อย  แต่ก็ยังมีวันถึง

                    ฝันร้ายเป็นแค่ความฝัน  ความจริงก็คือความจริง

                    อุปสรรคทำให้ชีวิตมีสีสันและความอดทน

                    ความเจ็บปวดทำให้หัวใจแข็งแกร่ง

                    ทุก ๆ อย่างมีระยะเวลาของมัน

                    การร้องไห้ทำให้ดวงตาใสขึ้น

                    ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา...แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

                    เมื่อมาถึงจุดที่หนักที่สุดแล้ว...หลังจากนั้นทุกอย่างจะผ่อนคลายลงเรื่อย ๆ

                    มีไม่มาก...แต่ก็มีพอ

                    ไม่มีเงิน...แต่ยังมีแรง

                    ความอ้วนทำให้ให้ใบหน้าอิ่มเอิบ

                    ความผอมทำให้เสื้อผ้าดูดี

                    ถ้าวิ่งก็ถึงที่เร็วขึ้น

                    ถ้าค่อย ๆ เดิน  จะไม่เหนื่อย

ขอบคุณนะคะอาจารย์

 

สวัสดีค่ะ...ครูปู...

Ico32  ถ้าคนเราคิดเชิงบวก น่าจะทำให้สังคมดีมีความมั่นคงขึ้นนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ...ยินดีที่รู้จักค่ะ...

เราต้องไม่ลืมที่จะคิดด้วยว่า องค์ประกอบที่จะทำให้คนมีความคิด บวก หรือ ลบ นั้นมีมากมาย มีเงื่อนไขมีปัจจัยต่างๆ มากมาย

การทำให้คนมีความคิดบวกก็คงต้องกำจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น

เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม คงต้องมีการให้ความรู้แก่คนไทย เกี่ยวกับเรื่อง การสร้างความคิดบวก เช่นเดียวกับการมอมเมาชาวบ้านด้วยละครน้ำเน่าในทีวี หรือ การโฆษณาชวนเชื่อในวิทยุชุมชนหลายๆ สถานี

สังคมไทยเป้นสังคมที่คนที่มีความเห็นต่างไม่ใช่พวก ซึ่งเราจะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราตลอดเวลาที่ผ่านมา มันขัดแย้งกับสภาพที่เรามีคนส่วนใหญ่นับถือศานาพุทธ สิ่งที่เกิดขึ้นมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่เรานับถือ

สังคมเรามีคนที่คิดวิเคราะห์ แยกแยะดี/เลวน้อยลงทุกวัน ถูกมอมเมาด้วยวัตถุ เงินตรา และคนเหล่านั้นไม่ฟังคนที่คิดถูก คิดดี ทำสิ่งดี สิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อบ้านเมือง

ขอพื้นที่สื่อให้มีการเผยแพร่สิ่งดีๆ แทนที่....ที่มีอยู่เต็มไปหมดในปัจจุบันได้ไหม

ขอให้ทุกคนมองที่ประโยชน์โดยรวมของสังคมไทยได้ไหม

ลดอคติที่มีต่อกันได้ไหม

ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กดู ทีวี สื่ออย่าเอาอันธพาลขึ้นจอ ได้ไหม

ฯลฯ

ฯลฯ

สวัสดีค่ะ...คุณ suan...

ค่ะ เป็นเรื่องที่พูดยาก ถ้าเราจะพูดถึงองค์ประกอบ สิ่งที่อยู่นอกตัวเรา เพราะเป็นการกระทำที่ยาก เช่น ต้องการให้คนเลิกกินเหล้า แต่รัฐขาย...ฯลฯ นี่คือ...ปัจจัยภายนอก...แต่ปัจจัยภายใน คือ ตัวของเราเอง...ถ้าเราเพียงแค่คิด + ทำ ว่าเราจะไม่ ต่อให้สื่อหรือสิ่งอื่นใดมายั่วยุ...เราก็ปฏิเสธ...อย่าไปหลงตามสื่อ สำหรับข่าว เราก็ต้องคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเราเองว่าควรเชื่อหรือไม่...ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองก่อน ถ้าเราทำได้ กระจายไปเรื่อย ๆ ก็จะดีขึ้นเอง...แต่สำหรับสื่อหรือทีวี ก็ไม่เถียง เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นทั้งสิ้น เพราะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น...แต่ถ้าเราคิดและทำตามสิ่งเหล่านั้น ไฉนเลยสังคม บ้านเมืองจะปกติสุขได้...เอาเป็นว่า เริ่มที่ตัวเราก่อนดีไหมค่ะ...เพราะถ้าเราไปสนใจกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ จะเป็นอันว่าเราทำไม่ได้ค่ะ...แต่ตัวเราเองเราสามารถควบคุมได้นี่ค่ะ...และก็สามารถทำได้ ถ้าเราต้องการที่จะทำ...

เรียนท่านIco64

  •  ขอบคุณมากมายกับความหมาย "คิดบวก"ค่ะ
  •  สุขสันต์วันหยุดนะคะ

สวัสดีค่ะ...คุณยาย...

Ico32 ขอบคุณค่ะ...

สวัสดีค่ะ

การคิดทางบวกหรือการมองโลกในแง่ดี  เป็นกุศลจิตค่ะ  ดีกับตัวเราเองและคนรอบข้าง ขึ้นอยู่กัยสถานการณืและวิจารณญาณเฉพาะเหตุการณ์นั้น ๆด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ...พี่คิม...

Ico32  ขอบคุณค่ะ...สบายดีนะค่ะ...ค่ะ ในครั้งแรกก็ไม่คิดว่าตนเองจะอยู่ในข่ายของการคิดบวก เพราะนิสัยตนเอง ชอบคิด ชอบทำมากกว่า ...ไม่เคยคิดแม้แต่จะว่าคนอื่น เพราะเข้าใจในความเป็นตัวตนของคนค่ะ...ทุกคนมีเหตุผลของตัวเขาเอง...แล้วเคยคิดอยู่เสมอว่า ทำไมเราไม่เคยมีทุกข์...ถ้าจะมีทุกข์ ก็มีทุกข์แป๊ปเดียวเองนะค่ะ...ทุกวันนี้ อยู่อย่างมีความสุข...แบ่งปันสิ่งใดให้คนอื่นได้ ก็แบ่งค่ะ...คิดเสมอว่าเกิดมาชาตินี้ ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมได้บ้าง...แค่ให้แล้วไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ...แม้แต่ทำงานหนัก...ก็ยิ้มรับ เมื่อทำเสร็จแล้ว มีความสุขมาก ๆ ค่ะ ขอบอก...ไม่รู้ บอกไม่ถูก...มันเป็นความสุขภายในใจค่ะ...คนอื่น ๆ จะเหมือนกันไหมค่ะ...

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมบันทึกที่ดีมีสาระในเชิงบวก

สังคมปัจจุบันทำให้คนเรามองคนในเชิงลบไว้ก่อน  แต่หากเราเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า...หากอยากให้เขาทำกับเราแบบไหน  เราควรทำแบบนั้นกับเขาก่อน

รับรองว่ามุมมองในด้านบวกของเราจะเพิ่มมากขึ้น

แล้วความสบายใจและความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวเรา...

สวัสดีค่ะ...พี่ krugui...

Ico32  ใช่เลยค่ะ...เราให้เขาก่อน คิดดีกับเขาก่อน...เราจึงจะได้ผลย้อนกลับ...แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราให้แล้ว เขาไม่ให้ตอบ...ก็ไม่เป็นไรค่ะ...ให้อภัย...คิดเสียว่าคนเราจะให้คนอื่นเหมือนตัวเราเองคงไม่ได้...เขาคงมีเหตุผลอะไรสักอย่าง...เพียงแต่เขาไม่สามารถบอกเราได้...แค่นี้ ก็คิดบวกแล้วค่ะ...แต่สุดท้าย...ใจเราไม่ได้คิดลบ...เราก็จะเป็นสุขใจไงค่ะ...ขอบคุณที่แวะมาค่ะ...

หากทุกคนคิดได้แบบนี้คงทำให้สังคมเรามีความสุขอย่างมาก ..ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจของเราเอง ตรงนี้แหละครับ ยากที่ซู้ดดด

สวัสดีค่ะ...ครูจิตอาสา...

Ico32  ค่ะ ขึ้นอยู่ที่ใจเราเองค่ะ...ซึ่งอาจประกอบด้วยพื้นฐานความคิดดั้งเดิมที่ติดตัวเรามา + สภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งรอบตัวเรา) ด้วยนะค่ะ...แต่สิ่งที่สำคัญนั่น คือ ...ใจของเราเองค่ะ...ถ้าใจเราคิดดี คิดบวก...ก็แสดงว่าเราชนะใจตัวเราเอง เราสามารถทำได้...การชนะคนอื่น ๆ ไม่สำคัญเท่ากับเราชนะใจตัวเราเองหรอกค่ะ...ทุกอย่างในโลกไม่สำคัญ เท่ากับเราชนะใจตัวเราเองค่ะ...จะเป็นความภูมิใจและสุขใจที่บอกไม่ถูกเลยละค่ะ...แต่เราต้องฝึกค่ะ ค่อย ๆ ทำไปค่ะ...ไม่มีใครเต็มร้อยมาตั้งแต่เกิดค่ะ...อย่าลืมว่า...มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้นะค่ะ...ยกเว้น!...เราจะไม่ทำจริงไหมค่ะ...(พี่เชื่ออยู่อย่างว่า...มนุษย์เรา สิ่งใดดีจะไม่ค่อยทำ...แต่ถ้าห้ามล่ะเป็นไม่ได้...อยากรู้ อยากเห็นขึ้นมาจริง ๆ ถึงเป็นปัญหาในทุกวันนี้ไงค่ะ...)

-สวัสดีครับอาจารย์...

-วันนี้ฝนตก...อากาศหนาว....ครับ...

-แวะเข้ามาอ่านการคิดเชิงบวก....

-ขอบคุณสำหรับข้อคิดีดี นะครับ...

สวัสดีค่ะ...คุณเพชรน้ำหนึ่ง...Ico48...

  • ใช่ค่ะ พ.ล. ตกมา 2 วันแล้วค่ะ...
  • อากาศเย็นมาก  ค่ะ...ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ...
  • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ...

การคิดเชิงบวก ทำให้เราหายเหนื่อย ,พบทางออกของปัญหาต่างๆ ได้ตามความคิดที่เป็นธรรมชาติของมนุนย์

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี