ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี้  ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของชาว กศน.พระนครศรีอยุธยา ชื่อว่า  พัชรี สาระถิน แห่ง กศน.อำเภอผักไห่ ในโอกาสนี้ จึงขอส่งความปรารถนาดีแก่สมาชิก กศน.พระนครศรีอยุธยาท่านนี้ตามที่เรามีใจร่วมกันว่า

                           ให้สุขสันต์ วันเกิด วันนี้

                            ให้สุขศรี วันเกิด เกริกไกร

                            ให้สุขสม วันเกิด ตลอดไป

                            ให้สุขใจ วันเกิด ตลอดกาล