ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพลร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น สำรวจสำมโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สปค.2(แบบแจงนับ) การได้ลงพื้นที่เดินสำรวจในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล มี 14 ชุมชน 30 c เห็นนักศึกษา กศน.ที่ลงพื้นที่พูดเกี่ยวกับปัญหา - อุปสรรค ในการสำรวจ ได้ยินได้ฟัง...
   ลงพื้นที่เดินสำรวจข้อมูลสำมโนประชากรด้วยตัวเอง บางบ้านเลขที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะได้ชมการประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์   แต่บางบ้านไม่ให้ความร่วมมือ บอกไม่ว่าง ให้สัมภาษณ์ ไม่ว่างจะกรอกข้อมูล จะว่ามาเวลาไหน?ก็ไม่ว่าง... (เสียเวลาทำมาหากินและให้ข้อมูลไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น) ร้ายว่านั้นไม่ฟังอะไร โบกมือให้ไปข้างหน้า  ยังกับเรามาเสนอขายสินค้าอย่างนั่นแหละ(งง)
  แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้...ทราบว่าแต่ละครอบครัวจบการศึกษาระดับใด ถ้ายังไม่จบระดับประถมศึกษา ,  ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ก็จะชวนมาเรียนกับ กศน. เรียนง่าย อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ไม่เสียเวลา พบกลุ่มวันละ 3 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 วัน เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 2 / 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2553 ไม่จำกัดอายุ (ไม่มีใครแก่เกินเรียน) เรียนฟรี ทำให้คนรู้จักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นค่ะ เป็นหน่วยงานของรัฐให้บริการด้านการศึกษาฟรี  สำหรับคนที่พลาดโอกาสและด้อยโอกาส  สามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ