๓๖.ความสุขและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


             เรื่องราวที่ได้ยิน ได้ฟัง จากงานมุทิตา วันลาของผู้เกษียณราชการ ทั้งในวงการศึกษา วงการสาธารณสุขและวงการเกษตร ช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๓ คงหนีไม่พ้น  ๒ เรื่องหลัก..คือ. ความก้าวหน้าของหน้าที่การงานและความสุข…

 

                   

 

            ปัจจัยอะไร?? ที่เป็นพลังขับเคลื่อน..ให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานและมีความสุขที่แตกต่างกัน...

                          

           วงสนทนา ได้ให้คำตอบที่กว้างและหลากหลาย..จนต้องเอามาพัก ให้ตกตะกอนนอนก้น..สรุปได้ว่า......

           ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน..จะรุ่งโรจน์ ราบรื่นหรือรุ่งริ่ง ร่องแล่ง ก็ขึ้นอยู่กับพลังขับเคลื่อนในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ด.ดี ”  ของแต่ละคน.. คือ..

          .ตัวเองต้องดี ดีที่ตัวเองก่อน โดยเฉพาะเรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่แก่นพุทธ เคยพูดเอาไว้ว่า มนุษย์นี้ จะรู้ผิด รู้ถูก รู้ชั่ว  รู้ดี  รู้เหม็น รู้หอม รู้ไปทุกเรื่อง ทุกอย่าง..แต่มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์..มักไม่ค่อยรู้ ก็คือ รู้ตนเอง  รู้หน้าที่และรู้รับผิดชอบ...

         ๒.มีผู้บังคับบัญชาดี ที่คอยส่งเสริมสนับสนุน..  แต่หากทะเลาะกับนายหรือนายไม่ให้การสนับสนุน..

                    

หรือได้นายที่เป็นผู้บริหาร มากกว่าเป็นผู้นำ (อ้างอิงจากhttp://gotoknow.org/blog/wijcha/399873...ของท่านรองSmall man) พลังขับให้เกิดความก้าวหน้าของบุคคลนั้นๆ  ก็จะด้อยลง         

            ๓.มีคนรักหรือคู่ครองดี ที่เข้าถึง เข้าใจ คอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้กำลังใจอยู่เบื้องหลัง อย่างให้เกียรติ ไม่แทรกแซง ก้าวก่าย หรือชักไยอยู่เบื้องหลัง..

            ๔.มีมิตรแท้ มิตรดี ที่คอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือ สนับสนุนเมื่อมีโอกาส

            ๕.มีเพื่อนร่วมงานดี สามัคคีเป็นเลิศ(เป็นทีม)

            ๖.มีเงินดี   (ขอสงวนความคิดเห็น ฮ่าๆๆ)              

            ๗.มีดวงดี  เป็น ด.ดี ที่อยู่เหนือการคาดหมาย มันมากับความเฮง.....ครับ      

 

            ส่วนความสุข ก็เช่นเดียวกัน จะมี จะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานต่อไปนี้ รองรับก่อน เช่น...           

            ๑.การมีสุขภาพกายดี  แม้จะมีอำนาจล้นฟ้า มีเงินตราล้นเมือง..หาก ๒วันดี  ๔ วันไข้  อำนาจและเงินนั้น ก็คงไม่มีความหมายใดๆ

            ๒.การมีสุขภาพจิตดี หรือการคิดดี ,มีประโยชน์

            ๓.มีสุขภาพครอบครัวดี มีความอบอุ่น

                 

            ๔.มีบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบกายดี  โดยเฉพาะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  สังคมสงบร่มเย็น ไม่มีโจรผู้ร้าย/ยาเสพติด

            ๕.มีอาชีพดี(มั่นคง)  เช่น ข้าราชการ..แม้จะมีรายได้ที่ต่ำ กว่าบางอาชีพ.. แต่เป็นอาชีพ ที่มีความมั่นคง ค่อนข้างสูง

            ๖.มีรายได้ดี

            ๗.ต้องรู้จักความพอดี  ที่ก่อให้เกิด.. ความพอเหมาะ พอใจและพอเพียง

             

         แล้วท่านล่ะ…มีความเห็น.อย่างไร กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ...บอกกล่าว เล่าให้ฟัง..กันบ้างได้ไหมครับ?????

                                            สามสัก

                                        ๑ ต.ค.๒๕๕๓

 

ภาพประกอบ:จาก ๑.www.siam safety.com

                           ๒.www.Pattanakit.net

                           ๓.www.konsangfun.tht.in

 

คำสำคัญ (Tags): #เกษียณราชการ
หมายเลขบันทึก: 400278เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2010 21:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 14:47 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (47)

ตอนนี้มีภาคผนวก ง เพิ่มเติมในการสร้างความก้าวหน้า

ถ้าสำคัญระดับจังหวัดก็ต้องมีการเมืองดีด้วยครับ

สวัสดีค่ะคุณสามสัก

ปัจจัยพื้นฐานอันก่อให้เกิดความสุขนี่ ดาวคิดว่าดาวมีพอประมาณค่ะ

อย่างน้อยก็มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีครอบครัวที่ดี มีมิตรที่ดี....

แต่เงินไม่ค่อยจะมี รอคุณสามสักปล่อยกู้อยู่ค่ะ 555

สวัสดีค่ะ

.ตัวเองต้องดี  แบบนี้พอพัฒนาได้ค่ะ

๒.มีผู้บังคับบัญชาดี  แบบนี้เลือกไม่ได้ค่ะ

๓.มีคนรักหรือคู่ครองดี แบบนี้ขึ้นอยู่กับเราเองค่ะ

 ๔.มีมิตรแท้ มิตรดี แบบนี้หากเราดีกับเขา(คนดี)เขาก็ดีต่อเรา

๖.มีเงินดี แบบนี้มีดีกันทุกคนเพราะเงินเดือนที่รัฐจ่ายให้ก็ไม่น้อยหรือเหลื่อมล้ำกันมากมาย (รัฐไม่ได้จ่ายเงินเน่า ๆ เสีย ๆ ให้นะคะ)

๗.มีดวงดี แบบนี้หากทำดีคือศิริมงคลยิ่งใหญ่กว่าดวงค่ะ

๑.การมีสุขภาพกายดี  แบบนี้ต้องดูแลตนเอง

๒.การมีสุขภาพจิตดีแบบนี้คนดีกันได้หากมองโลกในแง่ดีไม่คิดร้ายต่อคนอื่น

๓.มีสุขภาพครอบครัวดี แบบนี้เราต้องเป็นฝ่ายเลือกอย่าให้เขามาเลือกเราหรือเป็นฝ่ายถูกเลือก

๔.มีบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบกายดี แบบนี้เราต้องรู้จักสร้างเองและรู้จักจัดการเป็น

๕.มีอาชีพดี(มั่นคง)  แบบนี้ทำได้ทุกคนเพราะรู้จักประมาณตนเอง

๖.มีรายได้ดี แบบนี้มีกันทุกคนชุบมือเปิบเอาของพ่อแม่สร้างให้ไว้ค่ะ รายได้จึงยืนยง

๗.ต้องรู้จักความพอดี ไม่อยากได้ของคนอื่น ไม่วิ่งตามสมัยแต่ควรนำสมัยในความคิดค่ะ

อ่านให้จบนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

                  

                             มาทักทายยามดึกค่ะ

ต้องรู้จักความพอดี

ขอแค่ข้อเดียวแค่นี้  ชีวีก็เป็นสุขล้น...แล้วค่ะ

คิดว่าข้อหนึ่งสำคัญที่สุด นะคะ

คือ ตนเอง ต้องดี

ดี ที่เราคิดทำดี(โดยการละการทำชั่วเท่ากับดีแล้ว) คิดว่าตัวเองมีดี และพยายามดำรงคุณงามความดี

เมื่อเรา ดี เราจะภูมิใจในตน เราจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ดำรงตน ดำรงการงานต่อไปเพื่อสร้างสิ่งดีดี

 

ข้ออื่น ๆ เห็นด้วย ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านสามสัก

 • อ่านบันทึกนี้แล้วได้ข้อคิดดีจังค่ะ
 • บางข้อตัวเราเองสามารถทำให้ดีได้ค่ะ
 • แต่บางข้อเราก็ไม่สามารถเลือกได้ โดยเฉพาะ ผู้บังคับบัญชาดีค่ะ
 • เพราะฉะนั้น ข้อที่ควรทำ และ คิดว่าเราคงทำได้ ก็คือ ความพอดี ค่ะ
 • ขอบพระคุณสำหรับบันทึกที่ให้ข้อคิดดี ๆ ค่ะ
 • ขอให้ท่านสามสักมีความสุขเสมอ ๆ นะคะ

 

สวัสดีค่ะ

 มีความสุขแล้วทำอาหารอร่อยๆทานด้วยนะคะ

 ดอกโสนผัดไฟแดงด้วยน้ำมันมะพร้าว

ทานกับน้ำพริกกะปิ ปลาทู สักนิดอร่อยมากๆค่ะ

สวัสดีค่ะท่านสามสัก

เคยอ่านเจอ ถ้างานไร้ซึ่งชีวา ชีวิตก็จะเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด ... เวลาเลือกทำงานจึงควรเลือกเพราะ ความพอใจ ให้ความสุข ส่วนอื่นๆ ก็คงเพียงหัวโขนกระมังค่ะ ;)

สุขสันต์วันครอบครัวค่ะ

สวัสดีค่ะ

มาอ่านเรื่อง"ดี" ที่ทำให้งานก้าวหน้า

ขอเพิ่มมีความสุขดีในการทำงานอีกข้อได้ไหมคะ

ส่วนข้อดวงดี ... หมายถึงเพราะมีความเคยชินในด้านดี (เช่น กิริยาดี บำเพ็ญประโยชน์ดี ฯลฯ) อันเป็นผลมาจากข้อตัวเองดี เลยทำให้ได้รับการสนับสนุนที่ดีหรือเปล่าคะ

มีความสุขวันหยุดค่ะ

ทุกข้อที่กล่าวมานั้นเห็นด้วยนะคะ

ชีวิตคนทำราชการนั้น ถึงวาระก็ต้องวาง

หลายคนติดกับหลงในยศที่ได้รับ ติดในรูปที่เขาสมมติ

เป็นผู้บริหารติดตำแหน่งจนกว่าจะตาย จนกว่าจะสิ้นลม

ทั้งๆที่ชีวิตไม่เคยประสบความสำเร็จในการบริหาร ไม่ซื่อ

ออกจากราชการไปแล้วก็ยังติดตำแหน่ง พยายามเรียกร้องให้กับคืนมา

บ้างส่งลูกเมียให้ปรากฏตัวเพื่อบอกกล่าวว่าที่นี่ฉันเคยใหญ่ และใหญ่ตลอดไป

แบบนี้พี่ก็เจอมาแล้ว....แต่ความรู้สึกของพี่คืออนิจจัง เวทนา

ยามมีชีวิตอยู่ (รับราชการ)ทำไมไม่เร่งทำความดี ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

สวัสดีค่ะท่านสามสัก มาเยี่ยมอ่านข้อคิด กำลังใจ ในการทำงาน และแนวการทำงานที่ยังต้องใช้ความพยายาม การจะเลือกหัวหน้านั้นคงยากนะคะ ส่งมาแล้วก็ต้องยอมรับ ขอสนับสนุนพี่ครูต้อยติ่งค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาส่งความระลึกถึงกันค่ะ....วันนี้มาพร้อมกับหนูน้อยน่ารัก ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                

 • สวัสดีครับท่านอาจารย์
 • ขอบคุณที่นำสิ่งที่ดีๆมาแบ่งปัน
 • อ่านแล้วมีประโยชน์มากครับ
 • ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ

 • หวัดดีท่านสามสัก
 • ฝันดีเด๊อ

   สวัสดีค่ะ

             Krudala มีความสุขเพราะมีดีหลายอย่าง  โดยเฉพาะมีเพื่อนสมาชิกGotoKnow ที่ดี เป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะ

                             

                                   ภาพแห่งความสุขค่ะ

 • เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับท่าน ผอ.Ico32 พรชัยครับ 
 • อาชีพกสิกร..อย่างนายสามสัก มีเงินลงทุนในคราวต่อไป ก็ดีหนักหนาแล้ว..เรื่องจะมีเหลือเอาไว้ให้กู้...คุณหมอดาว Ico32 ประเมินผิดพลาดแล้วครับ..คิดผิดคิดใหม่ได้เน้อ..
 • เป็นหมออย่างคุณดาว ..ไม่มีสตางค์ แล้วใครจะมีล่ะ.....
 • กลัวนายสามสัก จะมาขอยืมซีท่า...เลยทีกันเอาไว้ก่อน...ฮ่าฮ่า
 • ขอบพระคุณ คุณครูคิม Ico32 มากครับ ที่กรุณาเม้นท์เพิ่มเติมให้บันทึกนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ
 • ขอบพระคุณคุณครูดาหลา Ico32 ที่กรุณาแวะเวียนให้กำลังใจ โดยไม่ขาด..

คิดถึงหลานสามสักคะ ว่าคงมีอะไรให้อ่าน แวะมา บทนี้ได้ข้อคิดมากมายเลย พร้อมทั้งได้อ่านเม้นท์ หลายๆๆคน โดยเฉพาะท่านพี่ครูคิม วิเคราะหละเอียดมาก ป้าสุเวลาน้อย จึงขอมาเยี่ยมอ่าน ของคนอื่นด้วยก็แล้วกัน

ป้าสุก็อยู่พอดี พอเพียง สุขกาย สบายใจ ทำบุญทำทานบ้าง แล้วแต่โอกาสคะ แค่นี้ก็พอแล้ว เอาภาพธรรมชาติรื่นรมย์ มาฝากคะ

สวัสดีค่า คุณสามสัก ขอบคุณเรื่อง "กล้วยเทพรส" ชื่อเพราะพริ้ง

จะรอเก็บข้อมูลต้นกล้วยต้นนี้ให้ค่ะ ตอนนี้หน่อใหม่ที่แตกขึ้นมามันยังเล็ก

แต่ที่ดูไม่เป็นคือ "กาบใบทั้งนอกและในสีอะไร ร่องใบปิดหรือเปิด " ดูตรงไหน ? รบกวนอธิบายนิดนึงค่ะ

ขอขอบพระคุณ .....

 1. คุณครู ป.1 Ico32
 2. ท่านอาจารย์ ภูสุภา Ico32
 3. ท่านอาจารย์อิงจันทร์ Ico32
 4. คุณพี่กานดา Ico32
 5. คุณPOO Ico32 
 6. คุณณัฐรดาIco32
 7. พี่ครู Toting Ico32
 8. อาจารย์Rinda Ico32
 9. คุณบุษรา(นก) Ico32
 10. อาจารย์เขียวมรกต  Ico32
 11. ท่านอาจารย์กิตติพัฒน์ Ico32

ที่กรุณาแวะมาเยือน/ให้กำลังใจ ตลอดจนเม้นท์เพิ่มเติม ให้บันทึกนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น..

 • ขอบพระคุณป้าสุIco32 .ม๊ากมาก ที่ยังห่วงหา.หลานโข่ง ..
 • ชักนึกน้อยใจแล้วน๊ะเนี๊ย..ที่ป้ามัวหลงแต่หลานตัวน้อยๆ ฮ่าๆๆๆๆ
 • ไขข้อสงสัย ให้ที่บันทึกของคุณ nanaIco32 แล้วครับ...

 • สวัสดีครับท่านสามสัก
 • น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีไหมครับ
 • หวังว่าคงไม่เจออุทกภัยนะ
 • ระลึกถึงเสมอครับ

ขอบพระคุณพี่ Ico32และพี่ Ico32 มากๆครับ ชื่อน่ารักดีครับ  ก็อยากเรียนเชิญทุกๆท่านน่ะครับ นึกเสียว่าร่วมทำกุศลด้วยกันครับ  ผมเชื่อว่าการเข้ามามีส่วนร่วม ณ ขณะนี้มีความสำคัญมากๆครับ ขอบคุณครับ

พี่ๆท่านใดจะเสนอชื่อก็ขอเรียนเชิญน่ะครับ  เมื่อได้รายชื่อถึง 30 รายชื่อ ผมจะนำเรียนเสนอให้ผู้บริหารคัดเลือกครับ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณสามสักIco32

              ขอบคุณที่ไปแวะทักทายกันนะคะ  อยู่สุขสบายดีไหม   น้ำท่วมไหมคะ

                          

                    โรงเรียนจะเปิดแล้วมีมุมห้องเรียนสวยๆมาฝากค่ะ

สวัสดีค่ะท่านสามสัก ช่วงนี้ขอมีน้ำ แบบกำลังพอดีๆ ไม่มากไป ไม่น้อยไป ;) รักษาสุขภาพนะคะ

 • ถ้าทุกคนขวนขวาย/ไฝ่รู้ ไฝ่ดีและทำดีๆ อะไรก็น่าจะดีน๊ะครับ..คุณสามสัก
 • สวัสดีค่ะ คุณสามสักIco32
 • เก็บข้อมูลได้ละเอียดถี่ถ้วน  นับเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว
  ที่ลอกเลียนแบบอย่าง  นับถือด้วยความชื่นชมค่ะ
 • เห็นดี เห็นงามด้วยทุกประการ 
  "ความสุขอยู่ที่ใจค่ะ  ถ้าใจพอก็พอใจนะคะ"
 • ปีนี้ น้ำท่าค่อนข้างเกินดี ไปหน่อยครับ...
 • สำหรับกำแพงเพชร..มีน้ำหลาก ท่วมบ้างเล็กน้อยครับอาจารย์กิตติพัฒน์ .Ico32.แต่ไม่ท่วมขังเหมือนบางจังหวัด..
 • ไม่ทราบว่า ประกาศผลการตัดสินไปแล้วหรือยังครับ..คุณสามารถIco32
 • ขอบคุณคุณPOOIco32 มากครับ สำหรับความห่วงไย
 • เห็นด้วยกับน้าฮูกIco32 ครับ
 • อย่าบินหาย..แวะเวียนมาบ้างน๊ะครับ  แต่อย่าให้ดึกมากนัก..กลัวครับ เหอๆๆๆ
 • ดีใจมากครับ ที่ท่านอาจารย์ธรรมทิพย์ Ico32 มาเยือน
 • ขอบพระคุณจริงๆ

สวัสดีค่ะ

น้ำท่วมบ้านไหมคะ  ชอบบันทึกนี้ (ภาพยาย) ค่ะ  จึงแวะมาอีกครั้ง

สวัสดีค่ะ

 • ถ้าเป็นไปได้ คิดว่าทุกคนอยากได้สิ่งดี ๆ ทั้งสิบข้อ
 • แต่ถ้าไม่ได้จริง ๆ ขอให้สุขภาพดีไว้ก่อนก็แล้วกันค่ะ
 • ที่พูดอย่างนี้ เพราะช่วงปิดเทอมต้องอยู่กับเรื่องของสุขภาพมาตลอด
 • เฝ้าไข้คุณพ่อที่โรงพยาบาล ทุกวันต้องเห็นคนเจ็บ คนตายรอบ ๆ ข้าง ๆ
 • จนตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองก็สุขภาพแย่ไปด้วย
 • มีเวลาผลัดเวรเฝ้าไข้พ่อ เลยแวะมาเยี่ยมค่ะ 
 • หมั่นดูแลสุขภาพกันดีกว่านะคะ
 • ฝนกำลังตกเลยครับ พี่ครูคิม Ico32
 • กำแพงเพชร คงมีลักษณธคล้ายวังทองครับ
 • โอกาสน้ำท่วมขัง มีน้อยมากๆ ส่วนใหญ่ จะน้ำหลาก ไหลผ่าน ครับ
 • ขอบพระคุณ พี่ครูคิม มากครับ ที่แวะเข้ามาทักทาย
 • ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์อิงจันทร์Ico32 ...
 • ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยดลบันดาลให้คุณพ่อของอาจารย์ หายป่วยและมีสุขภาพกายใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งด้วยครับ

พิจารณาแล้ว คิดว่าตัวเองน่าจะดวงดี และรู้จักพอดีค่ะ

ขอให้คุณสามสักมีสุขภาพดีนะคะ

 • สวัสดีค่ะ
 • ขอบพระคุณเรื่องราวดีดี
 • กว่าจะก้าวหน้ามีปัจจัยเยอะจัง
 • ขอแค่มีความสุขในงานที่ทำก่อนดีกว่า
 • ระลึกถึงนะคะ
 • ขอบพระคุณมากน๊ะครับ คุณSha.Ico32.. ที่แวะเวียน
 • ช่วงนี้..สุขภาพเกือบๆ แย่เหมือนกัน เปียกฝนบ่อยๆ
 • นี่เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นครับ คุณอุ้มบุญ Ico32
 • สวัสดีค่ะ
 • ปัจจัยที่เป็นพลังคอยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของหน้าที่การงานและความสุข…สำหรับบุษราแล้วยังขาดอีกหลายข้อเลยค่ะ ต้องทบทวนตัวเองอีกแล้ว.....  มีดจะให้คมแค่ไหน.. ก็เหลาด้ามตัวเองไม่ได้ คนจะเก่งก็ต้องผ่านทั้งคำติและคำชม .. แต่เมื่อเก่งถึงที่แล้ว .. ทั้งคำติ คำชม ก็มีความหมายเท่ากันคือ “เช่นนั้นเอง”
 • ขอบคุณค่ะ

                     

แม้ปัจจัยภายนอกมากมายทั้งดีและร้ายจะผ่านมา

ผ่านไปหรือจะคงอยู่กับเรายาวนานหรือแค่ลมพัดผ่าน

อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้เลือกที่จะรับ หรือ ปลดปล่อยมันไป

เพราะถ้าเราเลือกที่จะรับหรือคิดต่อสิ่งเหล่านั้นในแง่ดีๆ

ความสุข ก็จะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา 

แล้วก็จะส่งผลให้ ชีวิตการทำงานมีความสุขค่ะ 

ส่วนจะก้าวหน้าหรือไม่นั้น คงไม่สำคัญ

อยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับงานตรงนั้นก็เพียงพอ

จากความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ

                                    

 • ต้องขอโทษคุณบุษราด้วยครับ  ที่เพิ่งเข้ามาตอบให้ทราบ
 • ต้องขอบคุณมาก ที่ช่วยเมนท์เพิ่มเติมให้ครับ
 • ขอขอบคุณ คุณNuttha 51ที่ช่วยเพิ่มเติม..ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี