มารีแย กาซอ


ครูผู้สอน ฝ่ายบัญชี-ธุรการ
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา
Username
mareeyae443
สมาชิกเลขที่
132414
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชื่อมารีแย    กาซอ

วันเกิด  30  มีนาคม  2525  

บ้านเกิด  ต. บาลอ   อ.  รามัน   จ.  ยะลา

ที่อยู่ปัจจุบัน:  โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ต. พุมเรียง   อ. ไชยา   จ.  สุราษฎร์ธานี

อาชีพ:  ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

           วิชาที่สอน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และคอมพิวเตอร์

ประวัติโดยย่อ:

ประวัติการศึกษา: 

     การศึกษาระดับประถม   จบจากโรงเรียนบ้านปูลัย

     การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น   จบจากโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

     การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย  จบจากโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์  แผนวิทย์-คณิต

     การศึกษาระดับ ปวส.จบจากโรงเรียนผดุงประชาพณิชยการ เอกบัญชี-คอมพิวเตอร์

     การศึกษาระดับปริญญาตรี จบจากม. ราชภัฎสุราษฎร์ธานี โปรแกรมการจัดการทั่วไป

     ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับ ป. บัณฑิตวิชาชีพครู จากม. ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ประวัติการทำงาน:

      ปี  2548  ตำแหน่งฝ่ายบัญชี-บริหารงานทั่วไป  สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม  จำกัด สาขาย่อย กาญจนดิษฐ์  (สำนักงานใหญ่  จ. กระบี่)

     ปี  2550  ตำแหน่งฝ่ายบัญชี-ธุรการ-การเงิน  โรงเรียนดารุสสลามวิทย่า ต. ท่าทองใหม่  อ.  กาญจนดิษฐ์  จ.  สุราษฎร์ธานี

     ปี  2552  ตำแหน่งครูผู้สอนรับผิดชอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ   งานสนับสนุน  ฝ่ายบัญชี-การเงิน  โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา  ต. พุมเรียง  อ.  ไชยา  จ.  สุราษฎร์ธานี

     ปี  2553 ตำแหน่งครูผู้สอนรับผิดชอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์    งานสนับสนุน  ฝ่ายบัญชี-การเงิน-ธุรการ  โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา  ต. พุมเรียง  อ.  ไชยา  จ.  สุราษฎร์ธานี

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี