เวที "คุณเอื้อ"


  สรุปการประชุม

วันที่ 15 กันยายน 2548

ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

            วันนี้เป็นการหารือร่วมกัน เพื่อที่จะพัฒนาโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยคุณภีม ภคเมธาวี ได้กล่าวถึงบทบาทของคุณเอื้อว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งมีบทบาทดังนี้

1.       สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบจัดการและพัฒนาคนทำงานในหน่วยงานของตนเองเพื่อทำหน้าที่คุณอำนวยมืออาชีพ

2.       ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมกันทำงานแบบบูรณาการโดยให้ชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา

ซึ่งจะให้คุณเอื้อกำหนดเป้าหมายของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน ได้แบ่งเกณฑ์เอาไว้ 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ดี ระดับที่ 2 ดีมาก ระดับที่ 3 ดีเยี่ยม ระดับที่ 4 ชำนาญ และระดับที่ 5 เชี่ยวชาญ

แต่ด้วยความที่ระยะห่างการประชุม เวทีคุณเอื้อ นั้นเว้นช่วงเกือบจะ 2 เดือน โครงการลงปฏิบัติการเฉพาะคุณอำนวย ทำให้คุณเอื้อขาดข้อมูลข่าวสาร และบวกกับการที่คุณเอื้อเปลี่ยนโฉมหน้าผู้เข้าร่วมประชุมกันบ่อย ทำให้ไม่ทราบความก้าวหน้าของโครงการว่าไปถึงไหนแล้ว และวันนี้ก็ได้มีการเปิดอกคุยกันเพื่อให้ทราบข้อมูลร่วมกันอย่างชัดเจน  โดยให้ตัวแทนคุณเอื้อแต่ละหน่วยงานให้ชี้แจงให้คณะที่ประชุมทราบว่าหน่วยงานของตนเองมีภาระกิจเกี่ยวกับสามตำบลนี้อย่างไร เพื่อจะช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ข้อสรุปดังนี้

คุณ สุนันท์ ตัวแทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยทาง ธกส. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสถาบันองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันชุมชน

คุณ เกรียงไกร ตัวแทนจาก ธนาคารออมสิน มีเป้าหมายเหมือนกับ ธกส.

คุณ พัชณี ตัวแทนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรมหาชน (พอช.) เป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น (เป็นโครงการที่พัฒนาคน พัฒนาองค์กร อยู่ในขั้นเตรียมคน )

คุณ จำนง ตัวแทน จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีเป้าหมายที่พัฒนากลุ่มอาชีพ

คุณ ชะอ้อน คุณ ประมวล ตัวแทนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกลุ่มให้เข้มแข็งและประสานงาน

คุณ ภีม ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านวิชาการและปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง

(ตัวแทนจาก เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช (เข้าร่วมตอนบ่าย) ขาดการประชุมในครั้งนี้)

เมื่อทุกคนทราบวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นที่ 3 ตำบลนี้ก็จะเป็นการง่ายต่อการที่จะเดินหน้าต่อไป เพราะว่าแต่ละหน่วยงานมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน ก็เลยตกลงกันว่าจะส่งตัวแทนจากหน่วยงานของตนเอง 1 คน เข้าร่วมวงเรียนรู้ (คุณอำนวย) ทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานไม่ติดขัด และตนเองก็ทราบความก้าวหน้าของโครงการได้

คุณ สุนันท์ ก็ได้พูดถึงขั้นตอนของ ธกส. ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

1.       จัดเวทีประชาคม

2.       จัดเวทีประชาพิจารณ์

3.       จัดกระบวนการเรียนรู้ (รู้ตัวเอง และรู้เพื่อน)

4.       ร่างข้อบังคับระดับชุมชน

5.       ร่างระเบียบ

6.       เอาระเบียบจัดเวทีประชาคม

7.       เปิดเป็นสถาบันการเงินและดำเนินการ

ซึ่งขั้นตอนของ ธกส. ก็คล้ายคลึงกันกับโครงการฯ ที่ดำเนินการอยู่ และเพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ในวันที่ 19 กันยายน 2548 ตัวแทนจากหน่วยงาน 9 หน่วยงาน จะลงพื้นที่ตำบลบางจากเพื่อเรียนรู้ร่วมกับวงคุณอำนวย เพราะเมื่อทุกหน่วยงานได้ลงไปดูพื้นที่จริงอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #คุณเอื้อ
หมายเลขบันทึก: 3978เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2005 11:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:59 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี