ความรู้เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์

         มีประชาชนมาติดติอกระผม เพื่อขอจดทะเบียนการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ แต่ไม่ทราบว่าจะจดทะเบียนอย่างไร กระผมจึงได้อธิบายว่า การให้บริการฟังเพลงและร้อยเพลงโดยคาราโอเกะ เป็นการจดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ จะต้องจดที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร ซึ่งจะมีกิจการที่ต้องจดที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร ทั้งหมด 12 กิจการ คือ 1.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 2.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 3.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 4.การให้บริการตู้เพลง 5.การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 6.การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 7.การบริการอินเทอร์เน็ต 8.การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 9.การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 10.การขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วิดิทัศน์ แผ่นวิดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 11.การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 12.โรงงานแปรสภาพแกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้างการค้าปลีกการค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง และจากการสังเกตุพบว่า มีผู้มาติดต่อจะขอจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ประกอบกิจการนอกเหนือจาก 12 กิจการตามที่กล่าวมาแล้ว เช่น จดทะเบียนพาณิชย์เปิดร้านขายของชำ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เข้าใจผิดว่าต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ที่นี่ ก็อธิบายเขาว่าต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)