สภามหาวิทยาลัย : 42. ประยุกต์ใช้ Appreciative Inquiry

ขอให้ศึกษาสาระ และคุณค่าของความสำเร็จแต่ละชิ้น เพื่อนำเสนอให้มีพลัง

        เราทดลองใช้ AI ในการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย      โดยผมได้มี อีเมล์ (แปลว่าสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ สื่อสารแนวราบ) ดังนี้

เรียน ท่านเลขานุการสภาฯ  ผอ. กองกลาง และหัวหน้างานประชุม

        ผมอยากขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ คอยติดตามข่าวคราวความสำเร็จที่น่ายินดี ของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล   บรรจุเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบของสภาฯ ในการประชุมทุกครั้งด้วยครับ   

       โดยขอให้ศึกษาสาระ และคุณค่าของความสำเร็จแต่ละชิ้น เพื่อนำเสนอให้มีพลัง

ขอบพระคุณครับ
วิจารณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ
    ชอบข้อความ "โดยขอให้ ศึกษาสาระ และคุณค่า ของความสำเร็จแต่ละชิ้น เพื่อนำเสนอให้มีพลัง" เพราะเท่าที่พบมักมีอยู่ 2 แบบคือ

  1. ไม่ใส่ใจในการนำความสำเร็จมายกย่องเชิดชู
  2. นำเรื่องความสำเร็จมาเผยแพร่ แต่มักอ่อนเรื่อง สาระ และคุณค่า ของความสำเร็จ ถ้าเป็นหนังสือก็มักจะโชว์ปกมากกว่าสาระภายใน