ท่านโชคดี...ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ได้พบพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ประเสริฐ ท่านโชคดี...ที่ได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ผู้ครองราชย์ยั่งยืนนานนับ 60 ปี และเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก(มิถุนายน 2549) ท่านโชคดี...ที่ได้พบ ท่านพระอาจารย์มหาบัว แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี พระอรหันต์ที่ยังมิได้ดับขันธ์ แม้วัยจะเกือบ 100 ก็มิได้ย่อท้อต่อการช่วยชาติ ช่วยพระศาสนา ช่วยสัตว์โลกนานัปการ จนสุดประมาณ ********************** ดังนั้น การดำเนินรอยตามเหนือเกล้าทั้งสอง ด้วยการคิดดี ทำดี หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล ประกอบอาชีพสุจริต มีจิตเมตตา ไหว้พระ สวดมนต์ภาวนา..บุญกุศลมหาศาลย่อมไม่ไปไหน ความเจริญรุ่งเรือง จะส่งผลต่อท่าน ชั่วนิจนิรันดร์.... (จากหนังสือ "หลักมงคลแห่งการศึกษา" จัดพิมพ์โดย มูลนิธิท่านพระอาจารย์วัน อุตตโม (ท่านพระอาจารย์วัน แห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร)