ผู้ป่วยคนที่ 4   ได้แสดงความคิดเห็นให้พวกเราทีมสุขภาพฟัง สรุปได้ดังนี้ค่ะ

·       ผู้ป่วยต้องการทราบ ความจริง ข้อวินิจฉัย ที่ ถูกต้อง และ ชัดเจน

·       แผนการรักษาต้อง แน่นอน

·       ผู้แนะนำต้อง เรียนรู้ข้อมูล ผู้ป่วยด้วย  ผู้ป่วยบางคนจะมีการเตรียมตัวหาข้อมูลเพิ่มทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติจากตำรา  วารสาร  และ website

·       การเลือกแผนการรักษา  ควรให้ผู้ป่วยได้ มีส่วนร่วม ในการเลือก/ตัดสินใจด้วยตนเองด้วย

·       การแจ้งญาติ   ไม่จำเป็นต้องบอกทุกคน  ควร จำกัดการบอก   ให้ผู้ป่วยตัดสินใจเอง

·       การส่งข่าวให้เพื่อน/คนรู้จักทราบ  ควร ระมัดระวัง ด้วย  เพราะบางครั้งเขาต้องการเข้ามาซักถามมากกว่าการให้กำลังใจ

·       การดูแลด้านจิตใจ  ผู้ดูแลควรมี การประเมินผู้ป่วย ก่อนทุกครั้งว่ามีความ จำเป็น / ผู้ป่วย ต้องการ  และไม่ควรซักถามผู้ป่วยมาก  ถ้าเจ้าตัวไม่เต็มใจเล่า

·       ทีมผู้ดูแล  ควรระมัดระวัง อาการแทรกซ้อน ที่จะเกิดขึ้นให้ดี  รวมทั้งการป้องกัน อุบัติการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ด้วย

·       ผู้ป่วยควรมีจิตแพทย์ดูแล  หรือมีทีม counseling  ตามความจำเป็น

·       ต้อง สร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ป่วยว่า เขาสามารถอยู่ได้   และให้เขาพยายามใช้ชีวิตตามปกติ

·       พึงระวังการไป รบกวน ผู้ป่วย

·       ผู้ป่วยเชื่อว่า เซลล์มะเร็งเกิดได้ / เกิดกับทุกคนทุกวันอยู่แล้ว   ดังนั้นเราต้องหาแนวทางทำให้มันสงบ

·       ผู้ป่วยเห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่พยายามหา หนังสือสวดมนต์ต่างๆตามแต่ละศาสนา ให้ผู้ป่วยอ่าน เพื่อทำจิตใจให้สงบและยอมรับ  แต่ควรจะมีเทปเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยด้วย  เพราะบางคนอ่านไม่เห็น  หรือไม่ชอบอ่าน