ความเห็น 50390

“ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด “ ร่วมด้วยช่วยกันระหว่าง ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ( 5 )

เขียนเมื่อ 

ประทับใจค่ะ พี่จุด

มีหลายๆข้อที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะ พอรู้แล้วก็ทำให้คิดรอบด้านมากขึ้น

ขอบคุณพี่จุดที่เอามาเผยแพร่นะคะ