ภาษาไทย เครื่องครัว/เครื่องใช้ในบ้าน ภาษาอังกฤษ hardware ภาษาอเมริกัน housewaresภาษาไทย เครื่องดับเสียง(ติดกับท่อไอเสียรถยนต์) ภาษาอังกฤษ silencer ภาษาอเมริกัน mufflerภาษาไทย เครื่องดูดฝ่น ภาษาอังกฤษ hoover ภาษาอเมริกัน vacuum cleanerภาษาไทย เครื่องทำไฟ ภาษาอังกฤษ dynamo ภาษาอเมริกัน generator ภาษาไทย เครื่องเล่นจานเสียง ภาษาอังกฤษ gramophone/record player ภาษาอเมริกัน phonograph/record playerภาษาไทย  โคมไฟตั้งพื้น ภาษาอังกฤษ standard lamp ภาษาอเมริกัน  floor lamp /ภาษาไทย  งานเทศกาล ภาษาอังกฤษ fair ภาษาอเมริกัน carnival ภาษาไทย จอง ภาษาอังกฤษ book ภาษาอเมริกัน make reservation ภาษาไทย จอนข้างหู ภาษาอังกฤษ sideboards(hair) ภาษาอเมริกัน sideburns ภาษาไทย  จักรยานยนต์(เล็ก)ภาษาอังกฤษ moped ภาษาอเมริกัน motorbikeภาษาไทย จักรยานยนต์(ใหญ่)ภาษาอังกฤษ motorbike ภาษาอเมริกัน motorcycle ภาษาไทย จานรองน้ำมันเครื่อง(รถ) ภาษาอังกฤษ sump ภาษาอเมริกัน oil pan ภาษาไทย จำกัด (บริษัท)ภาษาอังกฤษ  limited ภาษาอเมริกัน incorporated