Hiker

มีคำกล่าวว่า ครูบาอาจารย์กับผึ้งมีอะไรคล้ายกัน... กล่าวคือ คำชมและคำสรรเสริญของครูมักจะหวานปานน้ำผึ้ง

ส่วนคำเหน็บแนมของครูมักจะเจ็บปานเหล็กไนผึ้ง ต่างกันตรงที่ผึ้งจะต่อยได้ครั้งเดียว ส่วนครูจะเหน็บได้... หลายครั้ง

ครูบาอาจารย์บางท่านเก่งทางน้ำผึ้ง บางท่านเก่งทางเหล็กไน ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะใช้ทั้งน้ำผึ้งและเหล็กไน ผสมผสานกัน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด...

วันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับวิธีป้องกันน้องผึ้ง(bees ที่บินได้)ต่อย สถิติของวิทยาลัยแพทย์โรคภูมิแพ้ หอบหืด และภูมิคุ้มกันวิทยาอเมริกา (www.acaii.org) กล่าวว่า

คนอเมริกันซึ่งมีเกือบ 300 ล้านคน ถูกแมลงและแมงกัดต่อยจนถึงต้องไปห้องฉุกเฉินของโรงพบาบาลปีละกว่า 500,000 คน ร้อยละ 5 มีปฏิกริยาภูมิแพ้แบบรุนแรง (anaphylaxis) และตายมากกว่า 40 คนต่อปี <p>จดหมายข่าวโรงพยาบาลพลานเทชั่นแนะนำวิธีป้องกันน้องผึ้งและแมลงกัดต่อยอย่างนี้ครับ...</p>

</font><p>(1). ปิดหน้า:                                                                                 </p>ถ้าอยู่ใกล้น้องผึ้งในระยะประชิด... ให้อยู่นิ่งๆ หาอะไรคลุมใบหน้าไว้ แล้วค่อยๆ เดินหนีช้าๆ อย่าตีผึ้ง เพราะจะเสี่ยงต่อการถูกผึ้งต่อยตีหนักขึ้น
<p>(2). ปิดเท้า:                                                                                 </p>

เวลาออกไปในที่ที่มีผึ้ง... อย่าเดินเท้าเปล่า หรือสวมรองเท้าแตะ ให้สวมรองเท้าที่ปกปิดเท้ามิดชิด เพราะผึ้งต่อยได้ไม่เลือกที่

(3). สวมเสื้อผ้าสีอ่อน:                                                               

ผึ้งและแมลงมีแนวโน้มจะต่อย หรือกัดคนที่สวมเสื้อผ้าสีเข้มมากกว่าเสื้อผ้าสีอ่อน

(4). ปลูกดอกสีแดง:                                                                    

ถ้าชอบทำสวน... ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ หรือต้นใม้ใหญ่ที่มีดอกมาก และไม่ชอบให้ผึ้งเข้ามาทำรัง ให้ปลูกดอกไม้สีแดง ผึ้งชอบดอกไม้สีแดงน้อยกว่าสีอื่นๆ และควรเลือกดอกไม้ที่มีเกสร หรือน้ำหวานน้อย

</font><p>(5). เมตตา:                                                                                </p><p>ข้อนี้ผู้เขียนขอเพิ่มเข้ามา... คนที่มากไปด้วยเมตตามักจะมีศัตรูน้อย คนที่มักโกรธมักจะมีศัตรูมาก ข้อนี้ไม่ได้ติใครครับ ติตัวผู้เขียนเอง(เป็นคนมักโกรธ)</p><p>ถ้าเราหัดมองผึ้งในแง่ดี เช่น ผึ้งช่วยผสมเกสรดอกไม้ ทำให้ชาวไร่ชาวนาได้ผลผลิต ทำให้ต้นไม้นานาพรรณได้สืบทอดเผ่าพันธุ์ ฯลฯ หรือพิจารณาเมตตาในด้านอื่นๆ น่าจะมีส่วนป้องกันภัยได้ในระดับหนึ่ง</p><p></p><p>พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขันธปริตร ให้พิจารณา และแผ่เมตตา เพื่อป้องกันอันตรายจากงูและสัตว์ร้ายต่างๆ </p><p>ครูบาอาจารย์หลายท่านแนะนำให้สวดสาธยายขันธปริตรเป็นประจำทุกวัน พระปริตรนี้ป้องกันอันตรายจากสัตว์ไม่มีเท้า สัตว์ 2 เท้า สัตว์ 4 เท้า และสัตว์มีเท้ามาก(เกิน 4 เท้า)</p><p></p><p>ท่านผู้อ่านกลัวสัตว์กี่เท้าครับ... ผู้เขียนกลัวภัยจากสัตว์ 2 เท้ามาก จึงต้องสวดพระปริตรทุกวัน</p><p>ขอกราบอนุโมทนา และอนุโมทนากับท่านผู้อ่านที่สาธยายพระปริตรทุกวัน</p><p></p><p>ขอท่านผู้อ่านพึงปลอดภัยจากสัตว์ไม่เท้า เช่น งู ฯลฯ สัตว์ 2 เท้า(คน) สัตว์ 4 เท้า เช่น สุนัข ฯลฯ และสัตว์มีเท้ามาก เช่น ผึ้ง ต่อ แตน แมงป่อง ฯลฯ ครับ... </p><p>    เชิญดาวน์โหลด...         </p><ul>

 • เชิญดาวน์โหลดบทสวดมนต์-ทำวัตร-พระปริตรฟรี
 • [ Click - Click ]

      แหล่งที่มา:                 

  • ขอขอบคุณ > Plantation General Hospital. July 2006 eNewsletter. > http://www.myhealthpublisher.com/asp/mhpArticle.asp?articleID=1524&z=6481&hosID=40 > July 19, 2006. // sources > www.acaai.org & www.cdc.gov/nasd
  • ขอกราบขอบพระคุณ > พระคันธสาราภิวงศ์. พระปริตรธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. ไทยรายวันการพิมพ์. กรุงเทพฯ หน้า ๑๗-๑๙.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ > ปรับปรุงแก้ไข > 1 พฤษภาคม 2550.
 • </ul>