GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ร่วมรับใช้ประชา พัฒนาพรรคการเมือง

การแนะนำตัว กับ การหาเสียงการเลือกตั้ง สว.
"ผู้สันทัดกรณีส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหมดว่า การห้ามหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นเรื่องที่ฝืนหรือขัดต่อธรรมชาติของการเลือกต้ง เมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องมีการแข่งขัน ต้องมีการแสวงหาการสนับสนุน ต้องโน้มน้าวจูงใจ ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องอธิบายความ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจหรือเลือกตนเอง ดังนั้นการห้ามหาเสียงจึงฝืนธรรมชาติและมีผลตามมาคือปฏิบัติได้ยาก หรือบางท่านเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลย.." ที่มา: วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): 3สพท.สข.
หมายเลขบันทึก: 39582
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)