วันนี้ขอออกนอกเรื่องคอมพิวเตอร์หน่อยนึง เพราะเมื่อวันก่อนมีคนมาถามว่าทำไมมีคนใช้คำว่า Welcome reception มันผิดตรงไหน ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ตอบว่าเค้าไม่ใช้กันมันผิดหลัก แต่ก็บังเอิญผ่านไปเห็นข้อความนี้ที่ยังไม่ถูกปลดออกเข้า ตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมเค้าใช้แบบนี้ แต่ก็ถึงบางอ้อจนได้เมื่อแปลแบบไทยๆ welcome ก็คือยินดี ส่วน reception ก็ต้อนรับ ก็เลยเป็นคำนี้ให้เห็น

จริงๆแล้วถ้าจะใช้คำว่า welcome ในความหมายถึงยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน... หรือสถานที่... จะใช้ Welcome to ตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆคือ "Welcome to Thailand"

คนไทยหลายคนมีการใช้ภาษาอังกฤษโดยการผสมคำเองประเภทเดียวกับ snake snake fish fish หรือแปลจากประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงซึ่งทำให้ผิดหลัก grammar ได้ง่าย ต้องระวังนิดนึง