เชิญดาวน์โหลด "บทสวดมนต์-ทำวัตร" ฟรี


Hiker

การสวดมนต์เช้า-เย็นเป็น "วัตร" หรือข้อปฏิบัติ(จารีตศีล)อย่างหนึ่งสำหรับชาวพุทธ

ถ้าถามว่า ชาวพุทธไม่ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เลยได้ไหม... คำตอบคงจะเป็น "ได้" ทว่า... ไม่ดี

เพราะอะไร... เพราะว่า ลูกที่ไม่ระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ย่อมถูกชนทั้งหลายติเตียนว่า ขาดความกตัญญู หรือขาดมงคลธรรม (เหตุให้ถึงความเจริญ)

ตรงกันข้ามลูกที่ระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่บ่อยๆ ทุกวันย่อมได้รับการชื่นชมจากคนดีว่า เป็นลูกกตัญญู หรือถึงพร้อมด้วยมงคลธรรม (เหตุให้ถึงความเจริญ)

การสวดมนต์หรือทำวัตร... ถ้าทำด้วยความเข้าใจ และน้อมไปในพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์แล้ว... นับเป็นกุศลขั้น "ภาวนา" ได้แก่

 • พุทธานุสสติ = ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า
 • ธัมมานุสสติ = ระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรม
 • สังฆานุสสติ = ระลึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์

ถ้าสวดพระปริตรทุกวันด้วยจะยิ่งมีผลในการปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และสนับสนุนชีวิตของเรา ช่วยให้คลาดแคล้วจากภัย และอันตรายต่างๆ

พระปริตรธรรมแต่ละบทจะอ้างคุณของพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ขอคุณพระรัตนตรัยปกป้อง คุ้มครองเรา ทำให้เรามีความสุข ความสวัสดี และมีชัยโดยชอบธรรม...

โบราณท่านคงสังเกตว่า คนเราส่วนใหญ่จะเสียชีวิตกันตอนใกล้เช้า หรือตอนเช้า... ท่านจึงกำหนดให้มีการขอขมาพระรัตนตรัยก่อนนอนทุกคืน เพื่อความไม่ประมาท

บทสวดมนต์ ทำวัตร และพระปริตรธรรมนี้... ผู้เขียนเลือกจากฉบับของมูลนิธิรักษ์ธรรม

เนื่องจากท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก และคณะได้ตรวจตรามาอย่างดี ทำให้สำนวนภาษาไทยสละสลวย อ่านเข้าใจง่าย

บุญที่เกิดพร้อมกับความเข้าใจ หรือปัญญา(มหากุศลญาณสัมปยุต)มีอานุภาพมากกว่าบุญที่ไม่ได้เกิดพร้อมกับความเข้าใจ หรือปัญญา(มหากุศลญาณวิปปยุต)

การสวดแปลไทยจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์ธรรมของกุศลที่จะเป็นบุญ เป็นบารมีต่อไป...

ส่วนพระปริตรธรรมของท่านพระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ ลำปางนั้น... ท่านพระอาจารย์นำพระปริตรที่ผ่านการรับรองจากสงฆ์ 6 ประเทศ เมื่อครั้งสังคายนาพระไตรปิฎกปี 2500 หรือฉบับฉัฏฐสังคีติมาเป็นหลัก ทำให้ได้คำบาลีที่ถูกต้อง ตรงตามหลักไวยากรณ์บาลีแท้ๆ (ฉบับ original)

การสวดมนต์ สาธยายฉบับบาลีมีอานุภาพทางขลัง และเป็นการรักษาพระพุทธพจน์ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงแสดงธรรมเป็นภาษาบาลี

ส่วนการสวดมนต์ สาธยายฉบับไทยมีอานุภาพทางความเข้าใจ และเป็นอุปนิสัยสำคัญให้เกิดมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญา (มหากุศลญาณสัมปยุต) ซึ่งมีผลมาก มีอานิสงส์มาก

ขอเรียนเชิญพวกเราสวดมนต์ ทำวัตร และสวดพระปริตรกันทุกวัน เพื่อความสุข ความเจริญตลอดกาลนาน...

ขอกราบอนุโมทนา และอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้อ่านทุกท่านครับ... สาธุ สาธุ สาธุ

    เรียนเชิญดาวน์โหลด:     

 • คำสมาทานไตรสรณคมน์ บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • คำสมาทานศีล 5 บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • คำสมาทานศีล 8 บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ฉบับไทย
 • [ Click - Click ]
 • บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • บทสวดมนต์ ทำวัตรค่ำ บาลี-ไทย
 • ขันธปริตร แปลไทย
 • [ Click - Click ]
 • กรณีเมตตปริตร / เมตตสูตร แปลไทย
 • [ Click - Click ]
 • อาฏานาฏิยปริตร แปลไทย
 • [ Click - Click ]
 • รัตนสูตร / รัตนปริตร แปลไทย
 • [ Click - Click ]
 • มงคลสูตรแปล บาลี-ไทย 
 • [ Click - Click ]
 • พระปริตรธรรม วัดท่ามะโอ ลำปาง บาลี-ไทย
 • [ Click - Click ]
 • คำตั้งความปรารถนา
 • [ Click - Click ]
 • คำอุทิศส่วนกุศล
 • [ Click - Click ]

    แนะนำให้อ่าน:              

 • ทำบุญอะไร ถึงได้งาม(หล่อหรือสวย)
 • [ Click - Click ]

    แหล่งที่มา:                 

 • กราบขอบพระคุณ > พระคันธสาราภิวงศ์. พระปริตรธรรม. ธรรมสภา. พิมพ์ครั้งที่ 8. 2543.
 • ขอบพระคุณ > มูลนิธิรักษ์ธรรม. 98 หมู่ 13 (นวนคร) ถนนพหลโยธิน กม.46 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-529-4533(-41).
 • ขอบพระคุณ > มูลนิธิรักษ์ธรรม. 80/10 ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-711-5997(-8).
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > 30 เมษายน 2550.
หมายเลขบันทึก: 93439เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2007 16:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (18)

ขอขอบคุณอาจารย์ wwibul...

 • ตอนที่อาจารย์เข้ามาชมบันทึกนี้ยังทำไม่เสร็จครับ
 • อินเตอร์เน็ตลำปางจะช้ามาก หรือขาดไปตอนฟ้าฝนมืดครึ้ม จึงต้องรีบ save ไว้เป็นระยะๆ... กว่าจะทำบันทึกหนึ่งเสร็จสิ้นบางทีนานเป็นชั่วโมงเลยทีเดียว
ขอบคุณอีกรอบครับ ผมก็กำลังใช้ net สายหลุดง่าย ไว้ตอน net เร็วค่อย download ใหม่ครับ
Thank you very much Dr.Wallop

Chanting the prayers help me a lot to cope with study stress and life problems.

When we recall about how Lord Bhuddha had overcome obstables before enlightening, we can learn how to deal with difficulties and evils. The best way is to keep ourselves in the track that Lord Bhuddha had guided us to the way of Nirvana

Thank you Ajarn Aj Aom...

ขอขอบคุณอาจารย์ Aj Aom...

 • Thank you for your 'high value' opinion.
 • I'm very glad to see your comment.
 • ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นที่ทรงคุณค่า
 • ผมดีใจมากที่ได้พบข้อคิดเห็นเช่นนี้

Sadhu Sadhu Sadhu..

สาธุ สาธุ สาธุ...

ขอขอบคุณอาจารย์ wwibul...

 • เรื่องอินเตอร์เน็ตไทยทำท่าจะเป็น "inter(tur)tle' (อินเตอร์เต่า)นี่... จะทำอะไรลำบากจริงๆ

เรียนเสนอให้ดาวน์โหลดเก็บไว้...

 • ตอนนี้เราสวดมนต์จากจอ LCD ได้ค่อนข้างสบาย โดยเฉพาะ MSword มีช่องด้านบนให้คลิก "อ่าน" > โปรแกรมจะแบ่งหน้าเป็น 2 แถวแนวดิ่ง (คอลัมน์) ทำให้อ่านง่ายขึ้นมากทีเดียว

ขออนุโมทนาครับ... สาธุ สาธุ สาธุ

เด็กม.5 ร.ร.สุรนารีวิทยา

ขอบคุณค่ะ

 พอดีมาโหลดบทสวดมนต์ทำวัตรอ่ะคะ

 จะหัดทำวัตรเช้าทุกวัน(เท่าที่มีเวลา)

พอดีอาจารย์ท่านสอนทำ

 พอได้ทำแล้วรู้สึกดีกับตัวเองค่ะ

ขอบคุณอีกทีค่ะ

ขอขอบคุณ... คุณ เด็ก ม.5

 • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาครับ... สาธุ สาธุ สาธุ
 • ขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญในกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

ผมก็ศิษย์พระอาจารย์สมบัติ คนหนึ่ง ครับ.

ฝากคุณหมอวัลลพเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและที่อื่นๆด้วยครับ. พันทิพ กับ ลานธรรมผมเข้าไม่ได้ และ กระทู้อื่นๆที่ลงไว้ก้ตง เพราะไม่มีเวลามาดันขึ้น ครับ.

สัมมนาพระวินัย
http://www.apitum.com/board/show.php?Category=apitum&No=1164
หรือ
http://www.dhammakid.com/webboard/show.php?Category=webboard&No=100


งานแสดงธรรมของพระอาจารย์ ภิกษุรูปหนึ่ง
http://www.dhammakid.com/webboard/show.php?Category=webboard&No=99

------------------------------------------------------------------

 

ช่วย​กัน​ส่งเมล์ต่อๆ​กัน​ไป​ด้วย​นะครับ​ ​ถือว่า​ช่วย​กู้พระศาสนา​ ​ครับ​.

 

การสัมมนาพระวินัย​ ​ครั้งที่​ ๑๒

        ​ขออนุญาตลง​ใหม่​ ​นะครับ​ ​เพราะ​สำ​คัญสำ​หรับชาวพุทธมาก​ ​ครับ​.

         ​ฝากเผยแพร่​ด้วย​การส่งฟอร์​เวิร์ดเมล์​ ​หรือ​ลง​ใน​เว็บไซท์ต่างๆ​ ​ด้วย​นะครับเพื่อเรา​จะ​ได้​มีพระภิกษุ​ผู้​ทรงศีลทรงธรรมเพิ่มขึ้นๆ​ ​เวลาทำ​บุญผลก็​จะ​ได้​มาก​ ​อานิสงส์ก็​จะ​มากไงครับ​ ​และการรักษาพระวินัยก็​เป็น​การต่ออายุพระศาสนา​ด้วย​นะครับ.

คลิ๊กที่ภาพ           การสัมมนาพระวินัย​​ ​​ครั้งที่​​ ๑๒

      ​​ขอเชิญพระภิกษุทุกรูป​​​และ​​​สาธุชน​​​ทั้ง​​​หลาย​​ ​​ร่วมมือร่วมใจ​​​กัน​​​รักษาศีล​​ ​​ด้วย​​​การศึกษา​​​และ​​​ปฏิบัติตามพระวินัย​​   ทำ​​​สังฆกรรมมีปริวาส​​​และ​​​มานัต​​​เป็น​​​ต้นแบบถูก​​​ต้อง​​​ตามพุทธบัญญัติ ​​สนทนา​​​แลกเปลี่ยนข้อมูลพระวินัยตามพระ​​​ไตรปิฎก​​    ​​สอบถามข้อสงสัยอย่าง​​​ใกล้​​​ชิด​​​กับ​​​พระคณาจารย์​​​ผู้​​​ทรงคุณวุฒิ​​ ​​และ​​​พบปะกลุ่มภิกษุ​​​ผู้​​​มีศีลที่พร้อมใจรวมตัว​​​กัน​​​อย่างคับคั่ง​​ ​​ใน​​​บรรยากาศที่​​​แสน​​​จะ​​​อบอุ่น​​ ​​ไขข้อสงสัยสารพันปัญหา​​​เกี่ยว​​​กับ​​​พระวินัย​​​กัน​​​อย่างจุ​​​ใจ​​   ​​ตลอด​​ ๖ ​​วัน​​  ๖ ​​คืน​​.

      ๓–๙ ​​กรกฎาคม​​ ๒๕๕๑ ​​ณ​​. ​​วัดพระธาตุหนองสามหมื่น​​  ​​ต​​.​​บ้านแก้ง​​  ​​อ​​.​​ภู​​​เขียว​​  ​​จ​​.​​ชัยภูมิ​​. ​​ห่าง​​​จาก​​​ที่ว่าการอำ​​​เภอประมาณ​​ ๒๕ ​​ก​​.​​ม​​.  ​​ห่าง​​​จาก​​​ทางหลวงภู​​​เขียว​​-​​ชุมแพประมาณ​​ ๑๐ ​​ก​​.​​ม​​. (มีพระธาตุบ้านแก้ง​​  ​​หรือ​​  ​​พระธาตุบึงสามหมื่น​​   ​​สูง​​ ๑๒ ​​วา​​   ​​สันนิษฐานว่าสร้างราว​​ ​​พ​​.​​ศ​​. ๕๐๐  ​​บูรณะ​​ ​​พ​​.​​ศ​​. ๒๑๐๐    ​​สร้าง​​​โดย​​​พระ​​​เจ้า​​​ไชยเชษฐา​​​แห่งนครเวียงจันทน์)

      มีรถรับส่ง​​​ไว้​​​บริการ​​ ​​ณ​​. ​​วัด​​​จาก​​​แดง​​  ​​ต​​.​​ทรงคะนอง​​   ​​อ​​.​​พระประ​​​แดง​​   ​​จ​​.​​สมุทรปราการ​​. 

      ​​สอบถามรายละ​​​เอียดเพิ่มเติม​​​ได้​​​ที่​​ :- www.watjagdang.com , ​​โทร​​ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒ (โยมต้น)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

       ใบประกาศสำ​หรับปริ้นแจก​ ​ครับ​.

กราบขอบพระคุณ... คุณวอครับ

 • รับจะประกาศต่อๆ ไปให้ครับ
 • ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่าน... สาธุ สาธุ สาธุ

อยากรบกวน อาจารย์ ส่งบทสวดมนต์สรภัญญะ แบบเพราะๆ ให้ด้วยค่ะ

จะฝึกให้ลูกชายสวดค่ะ จะได้ฝึกสมาธิ ไปในตัว รบกวนด้วยนะคะ

ขอขอบคุณ... คุณอารีรัตน์

 • บทสวดมนต์แบบสรภัญญะที่มีความไพเราะมากๆ ตอนนี้ส่งให้ไม่ไหวครับ

ขนาดของไฟล์บันทึกเสียงใหญ่มากๆ และที่บ้านผมยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้

 • อาศัยที่ทำงาน (โรงพยาบาล และศูนย์แพทย์ชุมชนหรือ CMU) ซึ่งทำงานได้ไม่นานครับ
 • เรียนเสนอให้ลองหาแผ่น CD ที่ร้านขายหนังสือ หรือร้านมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ข้างวัดบวรฯ หรือร้านที่ข้างวัดมหาธาตุครับ

ไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วค่ะเครียดมากตกงาน แฟนก็ตกงาน ลูกก้อจะเปิดเทอม

พ่อมาไม่สบายไม่มีรายได้ ไปสมัครงานที่ไหนก้อไม่ได้อายุมากแล้วจะทำอาชีพค้าขาย

จึงจะสำเร็จค่ะ ก้อพยายามหางานอยู่ด้วยค่ะ ไม่ได้อยู่เฉย ๆ ก้อเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่ง

เพื่อให้มีกำลังใจ

ขอขอบคุณ + ขอให้ความปรารถนาที่ดีงามของคุณและครอบครัวประสบความสำเร็จครับ...

 • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา
 • สาธุ สาธุ สาธุ
กิติเสรี ศิริวัฒโณ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ นพ. วัลลภ เป็นอย่างสูงครับ สำหรับบทสวดต่างๆ ที่ท่านรวบรวมมาไว้ให้ได้นำไปใช้งาน ซึ่งมีประโยชน์กับผมเป็นอย่างมากครับ สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป จนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นด้วยเทอญ

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเช่นกันครับ... สาธุ สาธุ สาธุ

พรเทพ อรุณโรจนวุฒิ

เรียนอาจารย์ นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

ผมอยากทราบว่าขณะนี้ พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ท่านจำวัดอยู่ที่วัดไหน จังหวัดอะไรครับ

ขอแสดงความนับถือ

ไม่ทราบครับ... ท่านหลีกเร้น ไม่รับแสดงธรรมตั้งแต่ประมาณปี 2545

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี