เริ่มต้นกับKM

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานหรือจะทำอะไรก็ตามแต่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรต่างๆที่จะนำความรู้มาให้กับบุคลากรขององค์การต่างๆ หลังจากได้มาเรียนวิชานี้จะพบว่า การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถพัฒนาองค์กรหรือไม่ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับคนที่ต้องการความรู้ในด้านต่างๆ ก่อนนี้ยังไม่เคยที่รู้จักเกี่ยวกับ บล็อกเลย ก็คิดว่าดีเป็นความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่ง ตอนแรกคิดว่าก็คล้ายกับเว็บบอร์ดแต่ว่า บล็อกจะเน้นไปทางการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กันและกันและเป็นการแชร์ความรู้หรือไม่ก็การแสดงความคิดเห็น แต่ถ้าเราสามารถใช้และเน้นไปทางที่ดีก็จะทำให้เราได้สิ่งที่ดีๆจากคนที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วย ก็คิดว่าดีนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM = อะไร!ความเห็น (0)