ประสบการณ์ครั้งแรกของนางสาวลิขิต

ตื่นเต้น!!! กังวลจนนอนไม่หลับ

ข้อคิดต่างๆ ที่ได้จากคุณลิขิตในการจัด KM in RM WS 19-20 มิ.ย 48

- ผู้จัดไม่มีประสบการณ์การจัดประชุมในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา มีผลให้บาง session ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
- note taker ตื่นเต้น!!!  กังวลจนนอนไม่หลับ  แต่งานก็ดำเนินไปได้ด้วยดี
- คุณกิจพูดเสียงเบาเกินไป  ทำให้จับประเด็นไม่ได้ 
- note taker ควรรู้จังหวะ การถาม หรือการแทรกเพื่อทบทวนประเด็น  
- ในกลุ่มสนับสนุน ผู้สังเกตุการณ์กลายเป็น key person ไปโดยไม่รู้ตัว  คุณอำนวยไม่สามารถควบคุมได้
- จำนวนคุณกิจกลุ่มใหญ่เกินไป  และบางคนไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองเพราะไม่ได้ทำการบ้าน
- note taker ควรจะเป็นผู้ที่อยู่ในสาขางานเดียวกับคุณกิจ ถ้าต่างกันมากจะสร้างความเครียดให้กับ note taker (และอาจสร้างความเครียดให้คุณกิจและคุณอำนวยด้วยเช่นกัน)
- การประสานงาน พูดคุย ตกลงกันในขั้นต้น การเตรียมงานก่อนล่วงหน้าระหว่างคุณอำนวยและคุณลิขิต จะทำให้การสกัดขุมความรู้ราบรื่นมากขึ้น 
- ควรมีการเลือกคุณกิจจากในกลุ่มคุณกิจเองเป็นผู้สรุปประเด็น และมีคุณลิขิตเป็นผู้ช่วยอีกตำแหน่ง 
- ควรตั้งประธานในกลุ่มหรือไม่ ถ้ามีบทบาทจะต่างกับคุณอำนวยอย่างไร
- มีปัญหาการตั้งเกณฑ์ตารางอิสรภาพว่าจะอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์
- การคุมเกมของคุณอำนวยจะมีผลต่อการเล่าเรื่องของคุณกิจ
- การระบุ กำหนดบทบาทก่อนเข้าประชุมของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ม.อ. (km in research management, psu)ความเห็น (0)