หลังจากที่ได้เข้าร่วมการจัด workshop เรื่อง ตลาดนัดการจัดการงานวิจัย มาหมาดๆ ได้ทราบถึงบรรยากาศ และขั้นตอนของการทำ KM มาวันนี้ ในหน่วยงานก็ได้มีการทำ KM โดยไม่ได้ตั้งใจ ที่จริงเรียกว่าเป็นการประชุมสรุปผลการทำงานมากกว่า แต่เปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่ให้แต่ละคนไปสรุปผลการทำงานมา ก็กลายเป็นว่ามานั่งพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแต่ละคนที่ได้ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง จะได้นำไปเป็นข้อแก้ไขในการจัดประชุมคราวต่อไป ซึ่งการทำลักษณะอย่างนี้ทำให้แต่ละคนรู้สึกผ่อนคลาย กล้าที่จะพูดมากขึ้น เนื่องจากบางครั้งอาจจะไม่กล้าพูดออกมาเพราะกลัวว่าบางเรื่องอาจจะไปกระทบใครได้.....