เปิดอีเมลขึ้นมาบ่ายวันนี้ ดีใจสุดๆ คะ เพราะงานวิจัยที่ทำ ได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชื่อ International Journal of Human-Computer Studies ซึ่งทาง HCI ถือเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอันดับต้นๆ ของโลก

แต่กว่าจะได้ตีพิมพ์ ก็ไม่ใช่เรื่องหมูๆ นะคะ ดิฉันได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ review (Annonymous) แล้วนำมาปรับปรุงถึงสองครั้งด้วยกัน รวมใช้เวลานานถึงหนึ่งปีกว่าจะถูก Accept เพื่อตีพิมพ์

นี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกของดิฉันที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติคะ ยอมรับได้เลยว่ามี Tacit Knowledge ฝังอยู่เพียบ ดิฉันยังนึกย้อนกลับไปถึงเมื่องาน Workshop ที่ผ่านมาเลยว่า ถ้าได้รับอีเมล Acceptance ก่อนหน้านี้ ก็อาจจะเล่าเรื่องนี้ในกลุ่มที่ทำ Workshop เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ชั้นเซียนหลายๆ ท่านในกลุ่ม เพื่อจะได้รับความรู้เทคนิดดีๆ มาจากท่านเหล่านั้น

ไม่เป็นไรคะ คงรอให้ทางสำนักวิจัยจัด Workshop อีกครั้ง ดิฉันคงไม่พลาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำอย่างไรให้งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน International journal

เทคนิคที่ดิฉันใช้ในการปรับปรุงงานเขียน Research paper ในครั้งนี้ ก็คือ อ่าน และ ศึกษารูปแบบโครงสร้างการเขียน และสไตล์การเขียนของ Journal Editor ประจำ Journal นั้นๆ บางทีการที่เราอ่านจาก Comment ที่ผู้ review แต่ละท่านที่ให้มา ก็ยากที่จะเห็นภาพ ใช้การศึกษาจากตัวอย่างตรงๆ จะช่วยได้เยอะคะ

และเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างคือ ถ้าเราได้ปรับปรุงตามตัวอย่างอย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็ยังถูกให้ revise อีก อย่างที่ดิฉันโดนมา ดิฉันก็บุกเลยคะ ส่งอีเมลเขียนแสดงรายละเอียดของงาน และความมั่นใจในงานที่เราเขียนและได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว สุดท้ายก็เลยนั่งยิ้มหน้าบานนี้แหละคะ