บันทึกการเมืองไทย 50 : ไม่มีเงิน

         เมื่อวาน (17 ก.ค.49) ไปประชุมเตรียมการณ์การประเมิน มอ. ที่ สมศ.    ทาง สมศ. โอดครวญเรื่องได้งบประมาณไม่สมเหตุสมผลกับปริมาณงานที่ต้องทำ   โดยได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่าไม่มีเงิน   "ปีหน้าจะต้องตัดงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ลง 30%"   ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่

 - เงินถูกใช้ไปทางไหน  เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือต่อใคร
 - คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารของบ้านเมืองของเราแค่ไหนหรือได้รับเฉพาะที่เขาอยากให้เรารู้

วิจารณ์  พานิช
 18 ก.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)