ตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังทำรายงานเกี่ยวกับ มัลติมีเดีย จึงอยากได้ข้อมูล ที่หลากหลาย รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับ มัลติมีเดีย ว่า  แต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไร และแนวโน้มของการใช้มัลติมีเดียในอนาคตจะเป็นไปในลักษณะใด เพื่อนำไปประกอบในรายงาน ซึ่งรายงานที่ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆจะทำนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการหาข้อมูลเพียงเท่านั้น แต่อยากได้ความคิดเห็นจากบุคคลหลายๆท่าน โดยเฉพาะท่านผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ สื่อมัลติมีเดีย หรือบุคคลทั่วไป ว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องมัลติมีเดียหรือไม่ และได้นำไปใช้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ ครูผู้สอน นำไปใช้กับผู้เรียนอย่างไร มีประโยชน์ อย่างไร อยากได้ตัวอย่างที่มีการใช้ในโรงเรียน หรือสถานศึกษาจริงๆ และมีใช้ในประเทศไทย