ความเห็น


การประเมินสื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่พัฒนา ก่อนนำไปใช้จริง ควรทำการประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อก่อน เช่น การใช้แบบฟอร์มประเมิน ดังตัวอย่างนี้

แบบฟอร์มการประเมินผลสื่อมัลติมีเดียและ PowerPoint

ชื่อสื่อ
บริษัท/ผู้พัฒนา
ผู้ตรวจประเมิน ตำแหน่ง
วันที่ตรวจประเมิน
--------------------------

เกณฑ์การพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
1. การนำเสนอมีรูปแบบโดดเด่น น่าสนใจ 20    
2. การใช้สีสันที่เหมาะสม สวยงาม 20    
3. การจัดวาง Layout ช่วยให้อ่านง่ายและสบายตา 20    
4. ความกลมกลืนของการนำเสนอ ราบรื่นในการดู 20    
5. เนื้อหาถูกต้อง จัดแบ่งตอนได้เหมาะสม 20    
6. มีการนำเสนอทั้งข้อความ ภาพ และเสียงที่เหมาะสม 20    
7. เสียงบรรยายฟังชัด ถูกต้อง และควบคุมได้ 20    
8. ใช้ภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 20    
9. เลือกสื่อนำเสนอแต่ละหัวข้อได้เหมาะสม ชัดเจน 20    
10. เลือกใช้ภาพกราฟิกได้เหมาะสม 20    
11. นำเสนอได้ครบถ้วนทั้งจุดประสงค์ เนื้อหา คำถาม และระบบโต้ตอบ 20    
12. ระบบโต้ตอบเป็นระบบ ที่เหมาะสมกับการนำเสนอ 20    
13. มีความถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งเนื้อหา, เทคนิคการพัฒนา และเทคนิคการนำเสนอ 20    
14. มีบุคลากร/ทีมพัฒนา ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ 20    
15. เนื้อหา รูปภาพ เสียงและสื่ออื่นๆ ถูกลิขสิทธิ์ 20    
รวม 300    

หมายเหตุ ________________________________________

สรุปการประเมิน
คะแนนสื่อมัลติมีเดียและ PowerPoint เต็ม 300 คะแนน ได้ _____ คะแนน

เกณฑ์การผ่านจะต้องไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน

ผลการประเมิน

________________________________________________

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี