เลิกเหล้าเข้าพรรษา

"สร้างแรงจูงใจเลิกสุราเพื่อตนเองและครอบครัว"

การใช้ช่วงเข้าพรรษามาเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ให้งดเหล้า ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในที่สุด

ถ้าใครคิดอยากจะเลิกเหล้าลองปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้อาจจะสามารถทำได้สำเร็จ

1.ตั้งใจและวางเป้าหมายชีวิตว่าเลิกดื่มเพื่อใคร เช่น ลูก ภรรยา พ่อแม่ เปรียบเทียบผลดี-ผลเสียของการดื่มและไม่ดื่ม

2.หยุดดื่มทันทีที่ตั้งใจ หากทำได้ค่อยๆ ลดปริมาณการดื่มให้น้อยลง

3.หลีกเลี่ยงหรือจำกัดเวลาพบปะกับกลุ่มเพื่อนที่ดื่ม

4.หากถูกชักชวนให้ดื่ม หลีกเลี่ยงโดยอ้างว่าแพทย์สั่งห้าม มีธุระสำคัญ และออกจากสถานที่นั้นให้เร็วที่สุด

5.ไปให้ห่างจากจุดที่ซื้อหาเหล้าได้ง่าย

6.วางแผนทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนในช่วงเวลาที่เคยดื่ม เช่น ออกกำลังกาย

หมั่นนำเป้าหมายของการเลิกเหล้าที่วางไว้มาคิดทบทวนเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเอง คิดถึงข้อเสียของการดื่ม ทั้งเรื่องสุขภาพ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว ความเสียหายจากการดื่มที่จะตามมา รายได้ที่เสียไป เหล่านี้ล้วนช่วยทำให้เกิดแรงจูงใจ เพื่อละเลิกแอลกอฮอล์ได้ส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือความตั้งใจจริงที่จะเริ่มทำสิ่งดีให้กับตนเอง