ออม

tum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนรู้ การออม...เพื่อตัวเอง

มีประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้และนำมาใช้กับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะน้ำมันแพงอย่างนี้ สำหรับคนเงินเดือนน้อยหรือคนที่อยู่นอกกรอบการช่วยเหลือที่ทั่วถึงของสวัสดิการภาครัฐ ดิฉันได้เรียนรู้เรื่อง "การออม....วันละ 1 บาท จากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง" เพียงเท่านี้ถ้าทำได้ทุกวันเราก็จะมีเงินเก็บทุกวันแม้จะวันละ 1 บาท ถ้าทำกันหลาย ๆ คนในครอบครัวเราก็มีเงินทุนชีวิตเพิ่มขึ้นแล้ว  ความจริงแนวทางนี้เป็นแนวทางของ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว แห่งบ้านน้ำขาว จังหวัดสงขลา ที่หลังจากผลักดันให้เกิดการมี "สัจจะ"กับการออมทรัพย์ในหลาย ๆ รูปแบบ ก็ได้ขยายผลมาใช้ สัจจะ กับการออมทรัพย์เพื่อจัดสวัสดิการภาคประชาชน ซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกก็น่าจะเปรียบได้กับ "ประกันสังคมภาคประชาชน" อันนี้ดิฉันพูดเอง  สำหรับกลุ่มชาวไร่ ชาวนา แรงงานนอกระบบ คนเฒ่าคนแก่ หรือแม้แต่เด็ก เรียกว่าตั้งแต่แรกเกิด นิยามว่า "มีชีวิต" ทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกและทำการออมแบบนี้ได้......ที่เล่ามาก็เพียงจะบอกว่า เมื่อเราเริ่มออม...เราก็มีทุนเพิ่มทันตาเห็นจริง ๆ ไม่ต้องรอทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน(หวย)หรอกค่ะ

ความจริง การทำเรื่องสัจจะกับการออมทรัพย์วันละ 1 บาท เพื่อจัดสวัสดิการภาคประชาชน ที่บ้านน้ำขาวนี้ในระยะของการสร้างข่าย ขยายผลในปัจจุบัน มีการออกแบบโครงสร้าง และการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืมที่เป้าหมายการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนของ "ครูชบ" มีการนำกระบวนการจัดการความรู้ของ สคส. ไปเป็นกรอบแนวทางดำเนินการจนเกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ออกมาในลักษณะของ พฤติกรรมของคนและองค์ความรู้ที่ถูกยกระดับอยู่อย่างต่อเนื่อง......เอาเป็นว่าวันหลังจะเล่าให้ฟังค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km on the wayความเห็น (0)