พัฒนากระบวนทัศน์เรื่องการพูด

วาจาคือหน้าต่างของความคิด

ในชีวิตของผู้คน คำพูดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนรักหรือคนชังได้ ทำให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เคยสอนนักเรียนว่า  ให้พูดในสิ่งที่คนชอบ เป็นความจริง และมีประโยชน์ โดยเน้นมากที่สุดคือคำว่าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะบางครั้งคำพูดที่คนชอบ อาจไม่ใช่ความจริงหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ และการพูดที่เป็นความจริงก็ไม่อาจทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ทั้งนี้ความจริงอาจเป็นสิ่งที่เจ็บปวดก็ได้ เพราะฉนั้น ก่อนพูดคิดให้ดีว่า พูดแล้วเกิดประโยชน์อะไร กับใคร อย่างไร หรือคิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดแล้วคิด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโคความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

เพราะชีวิตของเรามีเรื่องที่สำคัญอยู่ 3 ประการหลัก ๆ ด้วยกันครับ ก็คือ

เรื่องกิน เรื่องอยู่ และเรื่องเสวนา

ถ้ากินเป็น อยู่เป็น และเสวนา (พูด) เป็น ชีวิตก็จะมีสุขครับ