ในชีวิตของผู้คน คำพูดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนรักหรือคนชังได้ ทำให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เคยสอนนักเรียนว่า  ให้พูดในสิ่งที่คนชอบ เป็นความจริง และมีประโยชน์ โดยเน้นมากที่สุดคือคำว่าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะบางครั้งคำพูดที่คนชอบ อาจไม่ใช่ความจริงหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ และการพูดที่เป็นความจริงก็ไม่อาจทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ทั้งนี้ความจริงอาจเป็นสิ่งที่เจ็บปวดก็ได้ เพราะฉนั้น ก่อนพูดคิดให้ดีว่า พูดแล้วเกิดประโยชน์อะไร กับใคร อย่างไร หรือคิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดแล้วคิด