เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ตอนที่ 2 บูรณาการคณิตศาสตร์

pps-hpe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ตอนที่ 2 บูรณาการคณิตศาสตร์

 Dscn1008

เมื่อเราพบว่า  เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ตอนที่ 2 บูรณาการคณิตศาสตร์เพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียนแบบง่ายๆ  โดยให้นักเรียนท่องสูตรคูณ  ในช่วงยืดกล้ามเนื้อวันละ  4  บท   ทุกวัน  ผลที่ได้รับ   คือนักเรียนระดับ  ป.1-ป.6  ท่องได้ถูกต้องแม่นยำในวิธีที่รู้สึกผ่อนคลาย  และส่งผลให้นักเรียนอนุบาลสามารถท่องสูตรคูณ  ได้อีกด้วย  ผู้ปกครองหลายท่านชื่นชมว่าเป็นแนวคิดที่ดีที่ทำให้นักเรียนสามารถจำสูตรคูณได้ง่ายขึ้นแบบไม่รู้ตัว

บูรณาการสาระศิลปะวิชานาฎศิลป์   http://gotoknow.org/blog/pps-hpe/39478

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาความเห็น (0)