การแก้ปัญหาวินัยของเด็ก

การแก้ปัญหาวินัยของเด็ก

 การแก้ปัญหาวินัยของเด็ก

    เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มักเป็นเด็กที่ปัญหาทางด้านวินัจควบคู่ไปด้วย  คนที่อยู่ใกล้ชิดจะไม่สามารถทำนายพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ได้เลย วิธีแก้ปัญหาวินัยของเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ตามที่เคยใช้กันมาคือ "การปรับพฤติกรรม" ซึ่งรางวัลในพฤติกรรมที่ดีคือการให้รางวัล และลงโทษหรืองดให้รางวัลเมื่อเค้ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ครูบางคนใช้วิธีการ "ให้รับผลการกระทำของตน" เช่นเด็กทำของตก เด็กก็ต้องเก็บของขึนมาเอง  หรือถ้าเด็กชอบทำน้ำส้มหก  ก็จะงดให้น้ำส้ม

คุณอาจใช้ทั้ง 2 วิธี คือการปรับพฤติกรรม และการรับผลการกระทำตนเอง  โดยวิธีทั้ง 2 มีจุดประสงค์เดียวกันคือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในใจ และสามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติให้ถูกต้อง และหยุดความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

คุณไม่ควรทำเป็นไม่สนใจพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก คุณอาจคิดว่าเค้าแค่เรียกร้องความสนใจเท่านั้น วิธีนี้ก็อาจได้ผลถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง  แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ในห้องเรียน ครูไม่ควรใช้วิธีนี้ แต่ควรนำเด็กออกจากสถานการณ์นั้นเสีย

การให้เด็กออกจากกลุ่ม หรือออกจากสถานการณ์ชั่วคราว เรียกว่า "Time out" คือการนำเด็กที่สร้างปัญหาในกลุ่มออกจากห้องเรียน ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้เด็กสามารถสงบสติอารมณ์ในการพิจารณาตนเอง  วิธีนี้ไม่ถือเป็นการลงโทษนะคะ  ครูอาจจัดมุมในห้องเรียนตีเส้นไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมและให้เด็กนั่งหันหน้าเข้าผนังห้อง หรือกล่องขนาดใหญ่ๆ มาให้เด็กนั่ง เมื่อเด็กสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็ให็กลับมาร่วมกลุ่มตามเดิม

และอีกสิ่งที่สำคัญคือ คุณไม่ควรให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นคุณจะยอมเด็กคนนี้ทุกครั้งที่เค้าเรียกร้องความสนใจ  นั่นเป็นความคิดที่ผิด เพราะเค้าจะทำให้เป็นเด็กก้าวร้าวได้

อีกวิธีในการแก้ปัญหาวินัยของเด็กกลุ่มนี้ คือ การทำให้อิ่มตัว ซึ่งเป็นวิธีให้เด็กแสดงกิริยาหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเด็กไม่อยากทำ วิธีนี้มักใช้ได้ดีกับปัญหาทางกาย เช่นเด็กชอบนั่งโยกเก้าอี้  ทำตัวหล่นจากเก้าอี้ ครูก็ทำเป็นไม่สนใจ จนเด็กเบื่อ และเลิกทำไปเอง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน janeความเห็น (0)