ภัทรานิษฐ์
นางสาว ภัทรานิษฐ์ เจริญธรรม ภัทร(จิ๋ว) เจริญธรรม

สังเกตพฤติกรรม(ว่าด้วยความเก่งกาจ)


"ผู้แพ้คือคนที่ไม่ได้อะไรเลยและน่าสงสารที่สุดถึงแม้ไม่ได้อะไรเลยเพราะเขาเจียมตัว แต่ก็ทำให้ชีวิตตนเองสำเร็จได้"

     วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวพฤติกรรมนักเรียนโดยภาพรวม เมื่อเดือนที่แล้วผู้เขียนได้แจกรางวัลนักเรียนที่สมควรได้รับรางวัลจิตสำนึกสาธารณะ กล่าวคือนักเรียนบางคนปรับปรุงนิสัยดีขึ้นผู้เขียนก็มีการแจกรางวัลไปให้พวกเขา แต่บางคนเมื่อถูกยกย่องชมเชยจนทำให้พวกเขาลืมตัว จนทำให้นิสัยแย่ลงกว่าเดิมเพราะความหลงระเริงของตนที่ได้รับรางวัลสมความปรารถนา จนผู้เขียนต้องหาวิธีปรับนิสัยพวกเขาใหม่ด้วยการยึดของรางวัลกลับคืนเพื่อนำรางวัลที่ยึดคืนให้กับนักเรียนคนอื่นๆที่มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ  นักเรียนบางคนได้ของรางวัลแล้วนิสัยเจียมตัวมากขึ้นเพราะเขาไม่ประมาทแต่ที่น่าสงสารมากที่สุดคือคนที่ไม่ได้รับรางวัลเพราะพวกเขาเจียมตัวมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล....ผู้เขียนจึงได้มุมคิดที่ว่า.....

      ข้อคิด คำคมที่ได้ "คนที่ได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วแต่ถ้าหลงระเริงก็เป็นหนทางสู่ความตายหรือเป็นหนทางสู่ความล้มเหลวนั่นเอง" หรือ

     "ผู้แพ้คือคนที่ไม่ได้อะไรเลยและผู้แพ้เป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุด เพราะพวกเขาเจียมตัวมากที่สุด ถึงแม้พวกเขาไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกัน" ก็ทำให้นึกถึงหนังสือที่ว่า

       "คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา"

       ในเรื่องที่ว่าด้วย "ความเก่งกาจ"ที่บอกว่า

       -คนโง่มักอวดเก่ง จึงไม่มีใครเติมความเก่งให้กับเขาอีก

       -คนฉลาด ชอบเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเก่งให้ยิ่งขึ้นโดยไม่อวดผู้คนจึงยินดีแนะและช่วยเขา...เขาจึงได้ผลงานดี แต่อาจไม่ทุกเรื่องเพราะความเก่งสากลนั้นไม่มีที่สุด

       -คนเจ้าปัญญา นิยมเอาใจไว้กับรากฐานแห่งธรรมชาติแม้หาความเก่งไม่เจอแต่ทำอะไรก็ได้และยอดเยี่ยมเสมอด้วยเห็นทุกอย่างในตนและนอกตนเป็นธรรมดาความสามารถจึงเป็นปกติและยั่งยืนสำหรับเขา....

       คนเจ้าปัญญาเปรียบได้กับคนที่เป็นผู้แพ้ที่ไม่ปรากฎความสามารถจิตสำนึกสาธารณะให้ใครๆรู้เห็น...แต่ซ่อนความสามารถไว้ภายในหรือที่เรียกว่า"คนคมในฝักนั่นเอง"ค่ะ

       ขอบคุณผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า "คนโง่ คนฉลาด  คนเจ้าปัญญา..ที่ทำให้เกิดมุมคิดดีดีค่ะ

หมายเลขบันทึก: 393215เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2010 21:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (38)

      วิจัยอ้างอิงเพิ่มเติม เรื่อง การรับรู้พฤติกรรมที่มีต่อจิตสำนึกสาธารณะและการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์

     “จิตสำนึกสาธารณะ(Public  consciousness) มีชื่อเรียกต่างๆกันไป เช่น จิตสาธารณะ จิตสำนึกทางสังคม จิตสำนึกต่อส่วนรวม เป็นต้นแต่ความหมายจะใกล้เคียงกัน ความหมายของจิตสำนึกสาธารณะนั้นจะเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  และจริยธรรมของบุคคลโดยคุณธรรมและจริยธรรมนั้นมักจะถูกใช้ควบคู่กันเสมอ โดยสรุปความหมายของคุณธรรม จริยธรรมว่าเป็นคุณลักษณะเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนการคิดไปในทางที่ถูกต้อง  ดีงาม  มีประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอย่างไรก็ตามคุณธรรมจะเน้นถึงความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจ ส่วนจริยธรรมจะเน้นถึงความประพฤติดี”

       และนี่คือผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพวัยรุ่น กรณีศึกษานักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ (http://learners.in.th: 18 พฤษภาคม 2551) โดย น.พ.สุริยเดว  ทรีปาตี หัวหน้าคลินิกวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวถึงการวิจัยเรื่องในเขต กทม. ชลบุรี  เชียงใหม่  นครราชสีมา  และสงขลา จำนวน 3,000 คน ที่ว่า “เยาวชนไทยประเมินตนเองว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนน้อยที่สุด ตามด้วยการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน  การมีส่วนร่วมกับเพื่อนบ้าน การมีกิจกรรมทางศาสนาและการไม่พูดความจริงโดยเมื่อวิเคราะห์จากตัวชี้วัดพบว่า  วัยรุ่นไทยขณะนี้ขาดจิตสำนึกสาธารณะ  ชุมชนแออัดไม่สนใจกันและขาดกิจกรรมส่วนร่วม ห่างเหินศาสนาและขาดความซื่อสัตย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้กัดกร่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสมานฉันท์ สำหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ในจำนวนนี้กว่า 25 %ได้เกรดเฉลี่ย 3.5 และกว่า 90% อยู่กับพ่อแม่และครอบครัวที่อบอุ่น แต่เด็กถูกหล่อหลอมจากครอบครัวให้เน้นเรื่องการเรียนเป็นหลักและเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่พอใจ แต่ไม่มีจิตสำนึกสาธารณะ”

   

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาส่งความระลึกถึงกันค่ะ....วันนี้มาพร้อมกับหนูน้อยน่ารัก ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                

 • สวัสดีค่ะ  คุณครูจิ๋วIco32
 • หายหน้าหายตาไป  สบายดีนะคะ
  หรือว่าคงจะงานยุ่ง  ระลึกถึงค่ะ
 • แวะมาทักทาย  ดูแลสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณบุศราและคุณธรรมทิพย์

ขอบคุณที่เข้ามาทักทายสม่ำเสมอนะ

ยังระลึกถึงสมาชิกค่ะ

สวัสดีค่ะพี่จิ๋ว สบายดีไหมคะ ห่างหายไปนานมากๆ มาหย่อนความคิดถึง

 • แวะมาเยี่ยมครูจิ๋วค่ะ
 • รักษาตัว  ดูแลสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะ น้องครูจิ๋ว

 • แวะมาทักทายหลังจาก(พี่)ห่างหายไปโกทูโนหลายเดือน
 • ยังสบายดีอยู่หม้าย....พี่คิดถึง

หวัดดีค่ะ น้องครูจิ๋ว

 • พี่จากไปจากโกทูโนหลายเดือน...กลับมาแล้วจ้า...ยังระลึกถึงน้องเสมอ
 • จะติดตามผลงานนะ.....ยังสบายดีอยู่ไหม
 • ...สวัสดีครับ    P   ครูจิ๋ว ภัทรานิษฐ์...
 • ...ถือโอกาสแวะมาเยี่ยม มาส่งความระลึกถึง หลังจากที่หายไปเสียนานเลยครับ ...
 • ...ขอให้มีความสุขกับการทำงาน และปลอดภัยตลอดไปครับ...

สวัสดีค่ะ น้องปู คุณธรรมทิพย์ พี่ปริมปราง และผ.อ.udomran

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมสม่ำเสมอค่ะ

และยังระลึกถึงเพื่อนสมาชิกสม่ำเสมอค่ะ

 • สวัสดีค่ะ 
 • สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ...คุณภัทรานิษฐ์
 • ขอบคุณค่ะ
   
                                ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
 • ขอขอบคุณมิตรภาพและบันทึกดีๆที่ได้รับมาตลอดปีนี้ และขอส่งความสุขสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ..

  (บัตรอวยพร ดอกม่วงเทพรัตน์ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ) คลิ๊กที่:

  http://gotoknow.org/blog/nongnarts3/348844

  สวัสดีค่ะ...

  สวัสดีปีใหม่ค่ะน้องบุศรา พี่นงนาท พี่บุษยมาศ พี่เบดูอิน

  • สวัสดีค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ขอให้ คุณภัทรานิษฐ์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุข สดชื่น สมหวัง ดั่งใจปอง ตลอดปี และตลอดไปนะคะ" 
  • ขอบคุณค่ะ

                                        

  สวัสดีปีใหม่สดใสยิ่ง                ใสจริงจริงใจใสไม่ขุ่นหมอง

  คิดดีไว้จะพูดทำย้ำไตร่ตรอง     เข้าปีทองปีใหม่ได้สิ่งดี

  ได้เพื่อนดีมีค่ามหาศาล            จิตเบิกบานไร้ทุกข์มีสุขศรี

  คิดสิ่งใดได้ชื่นชมสมฤดี           ตลอดปีตลอดไปปีใหม่เทอญ

  คิดถึงเงินเงินก็มามหาศาล        หน้าที่งานคนนับหน้าพาสรรเสริญ

  กิจการค้าขายให้เจริ๊ญเจริญ     ทุกข์ภัยเมินห่างไกลอย่าได้มี

  สวัสดีค่ะ คุณบุศราและคุณวิโรจน์ พูลสุข

  มาอวยพรปีใหม่ใกล้มาถึง สุดคะนึงเพื่อนมิตรด้วยจิตใส

  ด้วยนำพาความสุขทุกคนไทย ด้วยน้ำใจไมตรีเสมอมา

  สวัสดีปีใหม่ที่ใกล้มาถึงนะคะ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณอิงจันทร์ละคุณธนิต

  ขอบคุณที่เข้ามาทักทายสม่ำเสมอค่ะ

  สวัสดีปีใหม่จ๊ะน้องรัก

  • หายไปนาน นึกว่าลืมพี่ไปแล้ว  คิดถึงจัง

                 

  สวัสดีค่ะพี่ครูจิ๋ว

  สบายดีไหมคะ หายเงียบไปนานมากๆ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  ขอให้ปีกระต่ายทอง ผ่องใส การงานราบรื่นชื่นใจ ดั่งปรารถนานะคะ

             สุขสันต์ วันปีใหม่๒๕๕๔ ค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ....คุณแสงแห่งความดี คุณปูและคุณกานดาน้ำมันมะพร้าว

   

  แวะมาเยี่ยมครูจิ๋วครับ สบายดีนะครับ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำเสนอ เพื่อนำไปประดับความรู้และถ่ายทอดในโอกาสต่อไป

  สวัสดีค่ะ คุณอรุโณทัย กศน. ตำบลพระยืน คุณเบดูอิน คุณสมเกียรติ ครูดำ คำแหงและผศ.ดร. เมธา สุพงษ์ ขออภัยที่ตอบช้าค่ะ

  ช่วงนี้งานเข้าค่ะ.....แต่ยังไม่ลืมเพื่อนสมาชิก.....ด้วยความยินดีทุกท่านค่ะ

  • ตามมาอ่าน
  • คนเจ้าปัญญา
  • ครูหายไปนาน
  • เอาหนังสือมาฝาก
  • ทำเป็นเล่มแล้ว
  • ปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับ
  • http://gotoknow.org/blog/yahoo/428208

  ขอบคุณอาจารย์ ขจิต ที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ ว่างๆแล้วจะเข้าไปอ่านที่บันทึกท่านค่ะ

  ขอบคุณสำหรับหนังสือดีดีนะคะ

  ถูกต้องทุกประการ..ฉะนั้น..แล

  สวัสดีค่ะ ครู ป.1

  ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  • อ่านแล้วอยากเป็นทั้งคนฉลาด และคนเจ้าปัญญาค่ะ อิ..อิ..อิ..
  • คนฉลาดจะต้องทำตนให้น้ำพร่องแก้วอยู่เสมอ เพื่อมีพื้นที่สำหรับรับน้ำตามโอกาสอันควร
  • ขอบพระคุณค่ะ มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ

  สวัสดีค่ะคุณครูจิ๋ว

  หายไปนานมากๆ สบายดีนะคะ เป็นไงบ้างเอ่ย

  ส่งความระลึกถึง

  สวัสดีค่ะ คุณอิงจันทร์และน้องปู

  ไม่ได้หายไปไหนค่ะ เรียนและงานยุ๊งยุ่งมากมายค่ะ

  ยังระลึกถึงเพื่อนสมาชิกค่ะ

  ฿270.00 -78.89%
  ฿890.00 -0.0%
  ฿705.00 -19.29%
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี