นาย สมเกียรติ ครูดำ คำแหง

กศ๒
สตรีทุ่งสง
Usernamesom-kiat
สมาชิกเลขที่89499
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ครูสอนวิชาภาษาไทย

สนใจศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

อนุรักษ์ภูมปัญญาพื้นบ้าน

พร้อมสืบสานวัฒนธรรม

ปลูกป่า รักต้นไม้ รักธรรมชาติ

อายุ ๕๔  ก็ยังหล่อแบบธรรมขาติ

เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสง

กรรมการตัดสินประกวดพนมพระ(นมพระ) ทุกปี