การยึดหลักธรรมะในการปฎิบัติงาน

ควรยึดหลัก อิทธิบาท 4
ฉันทะ
วิริยะ
จิตตะ
วิมังสา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปันประสบการณ์ทำงานความเห็น (0)