การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

* อย่าพลาดโอกาสทอง *
         

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  ได้ดำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับศึกษานิเทศก์ รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานฯ จำนวน 30 คน หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 1   ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ รองผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานให้มีทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้นและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

* อย่าพลาดโอกาสทอง *

                                                        กลุ่มนิเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผน KMC ภาษาอังกฤษความเห็น (0)