ละอองความรู้ 14 : ปลาอยู่ในน้ำ

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำ

ถ้าเราจะมองไม่เห็นตัวเอง ก็อยากให้คนอื่นได้มามอง

 ทำยังไงที่จะไปให้พ้นน้ำแล้วหันกลับมาหาน้ำอีกทีหนึ่ง

ยกปลาให้พ้นน้ำมันก็จะเห็นน้ำ

ออกจากงานตรงนั้นมายืนดูมาเฝ้าดูอีกทีหนึ่งว่าเราทำ

อย่างไร

ความรู้ที่ได้รับจาก รศ.ดร.มารุต ดำชะอม

ฝากมาไว้เพื่อกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือพลังความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
บางคนนอกจากจะมองไม่เห็นตัวเองแล้ว ยังปฏิเสธภาพสะท้อนของตัวเองที่คนอื่นหยิบยื่นให้ด้วยความปรารถนาดี คนเช่นนี้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและนับว่าเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเองและมวลมนุษยชาติอย่างยิ่ง
เขียนเมื่อ 
  • บางครั้งก็เป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงนะครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณท่านผอ.บวรและท่านพี่วีรยุทธที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสมอ ๆ ครับ