ความเห็น 49188

ละอองความรู้ 14 : ปลาอยู่ในน้ำ

เขียนเมื่อ 
บางคนนอกจากจะมองไม่เห็นตัวเองแล้ว ยังปฏิเสธภาพสะท้อนของตัวเองที่คนอื่นหยิบยื่นให้ด้วยความปรารถนาดี คนเช่นนี้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและนับว่าเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเองและมวลมนุษยชาติอย่างยิ่ง