วันที่ 20 มิถุนายน 2549  จำได้ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เรียนวิชา     apiculture ในคาบปฏิบัติการ

ที่แรกก่อนเข้าเรียนก็คิดเลยนะว่า...วันนี้จะต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับผึ้งแน่ๆ

แต่.....พอเริ่มนาทีแรกที่อาจารย์ก้าวเข้ามา อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผึ้งเพื่อเป็นการปูพื้นความรู้แทน.....

      พึ่งจะทราบในวันนี้ว่าที่แท้ผึ้งที่พบในแถบประเทศไทยบ้านเรานั้นเป็นผึ้ง "ลูกครึ่ง" ระหว่างสายพันธุ์ที่มีสีเหลือง + สายพันธุ์ฉถบยุโรปเหนือที่มีสีดำและหาน้ำหวานเก่ง  จึงทำให้ผึ้งในไทยมีสีเหลืองสลับกับสีดำ

     ผึ้งในประเทศไทยแบ่งเป็น 5 สายพันธุ์ 

     1. ผึ้งมิ้มเล็ก (Apis andreniformis)

     2.ผึ้งมิ้ม(Apis frorea)

     3.ผึ้งโพรง(Apis cerana)

     4.ผึ้งหลวง(Apis dosata)

     5.ผึ้งพันธุ์(Apis mellifera) ซึ่งเป็น Introduce sp.

และนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้คำศัพท์มมากมายที่เกี่ยวกับผึ้ง(นอกจากชื่อวิทยาศาสตร์ของผึ้งที่อาจารย์บอกว่า "ออกสอบด้วยนะไปท่องมา" )

แล้วคาบเรียนนี้ก็ผ่านไป.....พร้อมๆกับความรู้มากมายที่ได้รับมา 

คาบต่อไปจะได้ความรู้เรื่องอะไรอีกนะ...อยากรู้จัง