ความภาคภูมิใจในผลงานของ สคส.


แต่ละคนมี “ใจ” ให้กับเรื่องการจัดการความรู้อย่างมาก และเป็นนักบริหารที่มองเห็นถึงศักยภาพของคนทำงานในหน่วยงานและพยายามดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นออกมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานให้มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถ “เอื้ออำนวย” ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่การทำงานที่บรรลุเป้าหมาย และเป็นผู้ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ความภาคภูมิใจในผลงานของ สคส.

ใน การประชุมคณะกรรมการนโยบายของ สคส. ทุกครั้งเราจะนำเสนองานหรือผลงานที่เราภาคภูมิใจ ๑ เรื่อง      โดยใช้เวลานำเสนอเพียง ๒ นาท๊      มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอ คุณค่า ของงาน     ในการประชุมวันที่ ๒ สค. ๔๙ ทีม สคส. เลือกให้คุณนภินทรเป็นผู้นำเสนอ     เธอเลือกเรื่องต่อไปนี้ 

 เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติ  "คุณเอื้อ"  จุดเริ่มต้นเล็กๆ  กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ 

               วันที่  ๘-๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  (สคส.)  ได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติ  "คุณเอื้อ"   ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล  "บ้านผู้หว่าน"  จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ "คุณเอื้อ"  ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติระหว่างกัน  รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม "คุณเอื้อ" 

                   ซึ่งคาดหวังว่า  อาจจะมีการรวมกลุ่มรวมตัวเป็น  ชุมชนนักปฏิบัติ  "คุณเอื้อ"  เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสังคมไทยต่อไปในอนาคต 

                  เวทีครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมที่เป็น  "คุณเอื้อ"  จากหน่วยงานต่างๆ  จำนวน   ๑๔   คน  ซึ่ง  คุณเอื้อ  ทั้งหมดสะท้อนว่า   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จากคุณเอื้อ ที่มาจากหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนอย่างเป็นกัลยาณมิตร

                แม้จะเป็นการพบหน้าค่าตากันเป็นครั้งแรกของบางคนก็ตาม  คุณเอื้อ  ที่เข้าร่วมในครั้งนี้  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้และการทำหน้าที่  เอื้ออำนวย  ของตนเอง  ที่ต่างบริบท  ต่างบทบาท   ต่างสถานะ  ต่างหน่วยงาน  และแต่ละคนมีรูปแบบในการจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน 

                เรียกได้ว่า  เป็นการเรียนรู้ ความรู้จากการปฏิบัติ  ที่ข้ามภาคส่วนจริงๆ    แต่สามารถนำ ความรู้จากการปฏิบัติ  ที่แตกต่างหลากหลายเหล่านั้น  มาปรับใช้ในเข้ากับบริบทของตนเองได้อย่างดี      ที่สำคัญแต่ละคนมี ใจ  ให้กับเรื่องการจัดการความรู้อย่างมาก  และเป็นนักบริหารที่มองเห็นถึงศักยภาพของคนทำงานในหน่วยงานและพยายามดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นออกมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานให้มากที่สุด  อีกทั้งยังสามารถ  เอื้ออำนวย  ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่การทำงานที่บรรลุเป้าหมาย และเป็นผู้ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

               และแม้ว่าในท้ายที่สุด  ตามความคาดหวังลึกๆ  ของ  สคส.  คือ  การเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ  "คุณเอื้อ"   แต่ดูเหมือนว่า   จะไม่มีรูปแบบอย่างเป็นทางการมากนัก  แต่  คุณเอื้อ  ทุกท่าน  ต่างให้คำมั่นสัญญาว่า จะใช้ช่องทางที่มีอยู่  คือ  Weblog :  gotoknow.org  ให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติ  คุณเอื้อ  ให้มากที่สุด

เรียกได้ว่า  การพบปะของ  คุณเอื้อ  ครั้งนี้เป็นครั้งแรก  และจำนวน คุณเอื้อ  ไม่มากนัก  เป็นเพียงจุดเริ่มต้นๆ  เล็ก  แต่ทุกคนเข้าร่วมด้วยความศรัทธาและเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้  สคส.  ได้แต่หวังว่า  การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ  คุณเอื้อ  เช่นนี้  จะทำให้เกิดพลังในการขยายวงเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต   เพราะเรามี  เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน  คือ  การสร้างและขับเคลื่อนสังคมไทย  ให้เป็นสังคมเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เอาวิธีทำงานของ สคส. มาเล่า     ว่าเราใช้ AI และ KM ในทุกบริบทของการทำงานอย่างไร

วิจารณ์ พานิช

๑๗ กค. ๔๙
หมายเลขบันทึก: 39152เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2006 10:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี