มีคำกล่าวไว้ว่า

นกอยู่บนฟ้าแต่ไม่รู้จักฟ้า

ปลาอยู่ในน้ำแต่ไม่รู้จักน้ำ

ในชีวิตประจำวันสามารถรับรู้เรียนรู้ทุกอย่าง

แต่กลับไม่รู้ว่าจิตผู้รู้คืออะไร