ความเห็น 49189

ละอองความรู้ 15 : จิตผู้รู้

เขียนเมื่อ 
เช่นเดียวกันกับคนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ แต่ไม่รู้จักรักและหวงแหน มีแต่เอาเปรียบและทำลาย โดยอ้างว่าเพื่อการ "พัฒนา" ครั้นเมื่อธรรมชาติหมดความอดทน ทวงคืนบ้างกลับหาว่า "โหดร้าย"