หลายคนคงไม่ชอบและไม่อยากเจอ  คำนี้ ‘’ ปัญหา’’ ทุกคนกลัวปัญหาในบางครั้งมีการประชุมร่วมคิดเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น แต่หลายคนพูดว่าพัฒนาไม่ได้เพราะมีปัญหาหลายอย่าง วันนี้อยากเชิญชวนให้เปลี่ยนมุมคิด อย่าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเราไม่ชอบหรือเป็นอุปสรรคขวางกั้นนั้นคือ ปัญหา

                      คิดใหม่ สิ่งนั้นเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิต หรือการทำงานต้องพบธรรมชาติสิ่งนี้ตลอดเวลา ในท่ามกลางสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหา เราจะผ่านไปได้อย่างไร ไม่อยากให้ทุกข์  ท้อแท้ หรือวิ่งหนี  นิ่งสักนิด  และคิดบนฐานของเหตุและผล หาแนวทาง ใจสบาย สามารถผ่านไปได้ และพบอีก  ผ่านไปอีก  เป็นเช่นนี้ไม่มีอะไร  แต่ได้อะไร ……..ความมั่นใจ ความเข้มแข็ง ความอดทน  การพัฒนา  ฯลฯ