ความเห็น 49084

เปลี่ยนมุมคิด

เขียนเมื่อ 
ให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเผชิญหน้าอย่างมีสติ สุขุม เยือกเย็น นะครับ