ความเห็น 48986

เปลี่ยนมุมคิด

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ คุณชายขอบ จริงค่ะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อหลายสิ่งที่อยากพัฒนา