บันทึกกิจกรรม ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัปดาห์นี้ อาจารย์ได้มอบหมายให้เลขาฯทำหนังสือขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่มาบรรยาย

อาจารย์ได้รับแจ้งจาก ดร.เตือนใจว่า จะขอเข้าชั้นเรียนตามตารางสอนในสัปดาห์หน้า เพราะอาจารย์ต้องไปราขการในสัปดาห์ถัดไป พอดีกับอาจารย์ก๋ต้องไปราชการในสัปดาห์นี้ด้วย จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า สัปดาห์ที่จะถึงนี้ วันพุธที 19 ดร.อภิรักษ์ และวันที่20 ดร.เตือนใจ) ส่วน ดร.กฤษดาจะไปราชการครับ

อาจารย์กำลังประสานกับ รอง ผอ.โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย เพื่อทำโครงการและนำนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์การทำหลักสูตรและทดลองฝึกการสอนที่โรงเรียน ข่าวคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ

กับเข้าไปในชั้นเรียนเพื่ออ่านบันทึกของนักศึกษาที่เหลือ 3 คน คือ

  • นายปัญจพล ธิดา
  • นางสาวจิตรวดี วิรัตน์ตนะ
  • นางสาววาสนา เงินทอง
  • บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิด    ความเห็น (0)