ตอบคำถาม KM

ตอบคำถาม KM

       ผมมีคำถามดินพอกหางหมู (คือทำงานไม่ทัน) อยู่จำนวนหนึ่ง     คิดว่าเอามาตอบใน บล็อก น่าจะช่วยให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วย

เรื่องแรกเป็นคำถามจาก อ. วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ  ผู้เคยได้รับรางวัลสุดคะนึง ดังนี้

กราบเรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ที่เคารพ

      วันนี้หนูมีเรื่องรบกวนจะถามอาจารย์อยู่ 2 ข้อค่ะ  พอดีหนูกำลังจะปิดเล่มงานวิจัยเรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน" ค่ะ

 แต่กำลังสับสนเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆของการจัดการความรู้ค่ะ

      1.คำว่า "ขุมความรู้" , "แก่นความรู้" , "คลังความรู้" มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ?

      2.หนูวางแผนว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จของการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร  โดยเขียนในลักษณะที่จะอธิบายว่ามีกระบวนการนำการจัดการความรู้ไปใช้อย่างไร  และมีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นบ้าง  เช่น  เรื่องร้านค้าชุมชน  เรื่องการบริหารจัดการ  ฯลฯ 

อย่างนี้จะเรียกว่าอะไรคะ  ที่หนูลองทำออกมาเป็นเล่ม (แต่ยังไม่สมบูรณ์) ตอนนี้ทำได้ 2 เล่มแล้วค่ะ  หนูใช้คำว่า "คลังความรู้" ไม่ทราบว่าจะใช่หรือเปล่าคะ

      ขอขอบพระคุณที่อาจารย์ให้ความกรุณาตอบค่ะ

                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                         วิไลลักษณ์   อยู่สำราญ

คำตอบ

   ๑.  ขุมความรู้ = knowledge assets,  แก่นความรู้ = core competence ทั้งสองคำนี้ ใช้จำเพาะสำหรับงานหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    เช่น ขุมความรู้สำหรับครูใช้ช่วยเหลือศิษย์ที่เป็นวัยรุ่น    อาจนำมาจัดหมวดหมู่ได้เป็นแก่นความรู้ ๗ แก่นสำหรับครูใช้ช่วยเหลือศิษย์ที่เป็นวัยรุ่น

        คลังความรู้ = knowledge database  เป็นคำรวมๆ    แต่ในความเป็นจริงควรจัดหมวดหมู่เป็นแก่นความรู้สำหรับการทำงานด้านต่างๆ

    ๒. เรียกว่าคลังความรู้น่าจะได้  "คลังความรู้สำหรับนำการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนาองค์กร" 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)